{"request":"GET","status":"success","method":"glossary","elapsed":"102ms","message":"","code":200,"data":{"K":[{"title":"He Kaiwhakarato P\u016btea","description":"He tangata r\u0101nei, he rangat\u014dp\u016b r\u0101nei ka whakauru moni ki \u0113tahi kaupapa ahumoni, he rawa te mea, te mea me te tumanako ka whai hua moni."},{"title":"He Kaiwhakat\u0101rewa","description":"He tangata r\u0101nei, he rangat\u014dp\u016b r\u0101nei ka whakat\u0101rewa p\u016btea ki t\u0113tahi kaitono."},{"title":"Kaing\u0101kautia","description":"Passionate"},{"title":"Kaiwhakarato p\u016btea","description":"Investor"},{"title":"Kaiwhakat\u0101rewa","description":"Lender"},{"title":"K\u012b hihiko","description":"Motivational meme"},{"title":"K\u012b horip\u016b","description":"Quote"},{"title":"Ko whea koe","description":"Where are you"},{"title":"K\u014data moana","description":"Sea glass"},{"title":"Koiora","description":"Life"},{"title":"Konganuku marihi","description":"Precious metal"},{"title":"Korew\u0101tea","description":"Not available"},{"title":"Kaimino","description":"Ko te kaimino he tangata ka mino i t\u0113tahi mea i t\u0113tahi atu, ko t\u014dna koronga kia whakahokia atu. Hei tauira, he kaimino koe ki te mino moni koe i \u0113tahi o te wh\u0101nau, i t\u0113tahi p\u0113ke, i t\u0113tahi kamupene tuku moni taurewa r\u0101nei."},{"title":"Kaipupuri hea","description":"Ko te tangata n\u014dna \u0113tahi hea o t\u0113tahi kamupene."},{"title":"He Kaipupuru Pakihi","description":"He tangata n\u0101na an\u014d te rangat\u014dp\u016b e hoko taonga atu ana, e hoko ratonga atu r\u0101nei kia whai moni hua."},{"title":"Kaitakawaenga","description":"Ko te kaitakawaenga he tangata takawaenga m\u014d te hunga hoko mai me te hunga hoko atu. Utua ai he tiringa ki ng\u0101 kaitakawaenga. He \u014drau t\u0113r\u0101 o te utu hoko mai, te utu hoko atu r\u0101nei. Ka taea pea te whakamahi te kaitakawaenga mehemea e hoko ana koe i t\u0113tahi mahi toi, t\u0113tahi poti, he r\u012banga, mehemea e hoko mai ana, e hoko atu ana r\u0101nei i te rawa whenua."},{"title":"Kaituku ","description":"Ko te tangata, te whakahaere r\u0101nei e hoatu taurewa ana te moni ki a koe."},{"title":"Kaiwhakarato ","description":"He kamupene e whakarato ana i ng\u0101 ratonga me ng\u0101 hua ahumoni ki a koe. Hei tauira, ka whakahaere ng\u0101 kaiwhakarato KiwiSaver i \u014d p\u016btea KiwiSaver, ka whakarato te kamupene r\u012banga i ng\u0101 kaupapahere "},{"title":"K\u014dwhiringa","description":"Choice, option"},{"title":"K\u0101ri moni tango","description":"He tino rite te k\u0101ri moni tango ki t\u0113tahi k\u0101ri EFTPOS: kei te honoa ki t\u0113tahi o \u014d p\u016btea p\u0113ke kia taea ai te whakamahi hei whakapau moni i ng\u0101 toa. M\u0101 te k\u0101ri moni tango e \u0101hei te whakapau i ng\u0101 moni kei roto i t\u014d p\u016btea - k\u0101ore e taea te utu i te rahinga neke atu i t\u0113r\u0101 kei t\u014d p\u016btea. He rerek\u0113 i ng\u0101 k\u0101ri EFTPOS n\u0101 te mea ka taea te whakamahi i te k\u0101ri moni tango m\u014d te hokonga me ng\u0101 utunga tuihono. "},{"title":"K\u0101ri taurewa","description":"Ka whakamahia ana koe i te k\u0101ri taurewa e whakapau moni ana k\u0101ore i a koe. E tuku ana te p\u0113ke kia mino moni koe tae atu ki t\u0113tahi rahinga kua whakaaetia kia utu ai i \u0113tahi mea, engari me utu an\u014d taua moni i roto i te w\u0101 kua whakaritea. Ki te kore e utua an\u014d \u0101 mua i te paunga o te r\u0101 kati, ka utaina he huamoni e te p\u0113ke."},{"title":"Kaupapa","description":"He p\u016btea, he huinga p\u016btea r\u0101nei e whakahaeretia ana e t\u0113tahi kaiwhakarato p\u0113r\u0101 i KiwiSaver."},{"title":"Kaupapahere","description":"Te kirimana \u0101-tuhi i waenga i a koe me t\u014d kamupene r\u012banga."},{"title":"Kiritaki","description":"Ina hoko taonga, ratonga r\u0101nei he kiritaki koe, n\u0101 te mea ka whakapeto koe i \u0113r\u0101, ka whakamahi r\u0101nei."},{"title":"K\u014dkiri p\u0101pori","description":"T\u0113tahi mahi e wh\u0101ia ana e koe ki te whakapiki o t\u014du oranga me t\u0113r\u0101 o t\u014d hapori. Hei tauira, te whakamahere i t\u0113tahi p\u014d whakam\u014dhiohio ki KiwiSaver m\u014d te hapori o t\u014d kura."},{"title":"K\u014dkiri t\u016bao","description":"Ina puta mai he ari\u0101 ki a koe, ka whakatinanatia e koe me te kore e tatari kia k\u012bia kia p\u0113r\u0101 e t\u0113tahi atu, kia tonoa r\u0101nei kia p\u0113r\u0101. Hei tauira, t\u0113tahi ratonga koreutu n\u0101 ng\u0101 t\u016bao utukore ki te whakarato kai wera ki te hunga kaum\u0101tua i te hapori."},{"title":"K\u0101ri Kapewhiti","description":"Cashflow card"},{"title":"Ng\u0101 kaikonihi p\u016btea taurewa ","description":"Ko t\u0101 ng\u0101 kaikonihi p\u016btea taurewa he tuku tere i ng\u0101 moni, ka mutu ka whiwhi tangetange i a koe. Ko te tikanga, tino teitei ng\u0101 p\u0101p\u0101tanga huamoni, me utu an\u014d te p\u016btea i te w\u0101 poto. Me p\u0101nui i ng\u0101 kuputuhi i ng\u0101 w\u0101 katoa, me te tuku p\u0101tai. He t\u0101rore t\u014d te tuku moni tere i ng\u0101 w\u0101 katoa. "},{"title":"Ng\u0101 k\u0101inga okioki","description":"Ko te k\u0101inga okioki he w\u0101hi e nuku ai koe ina ahungarua, ina hiahia tautoko me ng\u0101 t\u0101ngata whakahoa. Ko te tikanga, he r\u016bma motuhake, he huinga r\u016bma motuhake r\u0101nei t\u014d ia tangata, takirua r\u0101nei E whakaratohia ana ng\u0101 whakaurunga t\u0101piri - ka whai w\u0101hi pea ki \u0113nei ko ng\u0101 w\u0101hi kai, ng\u0101 w\u0101hi hui, ng\u0101 mahi a te r\u0113hia, me te tiaki hauora."},{"title":"Ng\u0101 kaituku moni taurewa","description":"Ko \u0113nei ng\u0101 t\u0101ngata, ng\u0101 pakihi, ng\u0101 p\u0113ke r\u0101nei e hoatu taurewa ana i te moni ki a koe. Ka nui te taurangitanga o ng\u0101 p\u0101p\u0101tanga huamoni ka utaina."},{"title":"Ng\u0101 kaiwhaip\u0101nga","description":"Ng\u0101 t\u0101ngata matua, r\u014dp\u016b matua r\u0101nei kua whai p\u0101nga ki t\u0113tahi kaupapa, pakihi, whakahaere r\u0101nei. \r\n\r\n"},{"title":"Kaipupurutanga","description":"Ownership"},{"title":"Kaitirotiro hangatanga m\u0101raurau","description":"Qualified building inspector"},{"title":"Kaitohutohu ahumoni","description":"Financial advisor"},{"title":"Kaitukumahi","description":"Employer"},{"title":"Kaiwhakarato pena","description":"Conservative investor"},{"title":"Kaiwhakarato tipu","description":"Growth investor"},{"title":"Kaiwhakarato t\u014dtika","description":"Balanced investor"},{"title":"Kaiwhakarato tuki","description":"Aggressive investor"},{"title":"Kaiwhakarato t\u016bpato","description":"Defensive investor"},{"title":"Kaiutu t\u0101ke","description":"Taxpayer"},{"title":"Kaupae","description":"Step"},{"title":"Kohi \u0101-whare","description":"Household consumption"},{"title":"Kuhunga K\u0101inga Iti","description":"Tiny Homes Movement"},{"title":"Koha","description":"He koha, takoha r\u0101nei."}],"P":[{"title":"PIN","description":"He tau tuakiri whaiaro te PIN i hoatu ki a koe ka taea ai te whakamahi i t\u014d k\u0101ri \u2013 p\u0113nei i te k\u0101ri EFTPOS, te k\u0101ri moni tango r\u0101nei. He mea nui kia kaua koe e wh\u0101ki atu i t\u014d PIN ki t\u0113tahi atu, ki \u014d hoa ranei."},{"title":"Pakupaku","description":"Tiny"},{"title":"Penapena","description":"Savings"},{"title":"Penapena m\u014d te whainga","description":"Goal saving"},{"title":"Piriahi","description":"Place of retirement"},{"title":"Pitomata","description":"Potential"},{"title":"P\u016beru","description":"Fashion"},{"title":"P\u016bmanawa","description":"Talent"},{"title":"Paearu","description":"Criteria, standards"},{"title":"Ng\u0101 p\u0101 okioki","description":"Ko te p\u0101 okioki he huinga k\u0101inga m\u014d ng\u0101 p\u0113perek\u014du e \u0101hei ai te nuinga i tiaki i a r\u0101tou an\u014d. E whakarato ana i ng\u0101 ngohe me ng\u0101 whai w\u0101hitanga ki te whakahoahoa. Ko te tikanga, m\u014d te noho i roto i aua p\u0101 me neke atu \u014d tau i t\u0113tahi tau kua whakaritea. Ka hoko ng\u0101 kainoho i \u014d r\u0101tou k\u0101inga me te utu i ng\u0101 utu \u0101-marama m\u014d ng\u0101 ratonga ka whakaratohia."},{"title":"Ng\u0101 p\u0101p\u0101tanga huamoni","description":"Koia te \u014drau huamoni ka utaina ina mino moni koe, ka whiwhi k\u0113 r\u0101nei ina penapena moni. Hei tauira, m\u0113n\u0101 kua mino moni koe, \u0101, ko te utu huamoni he 5%, me utu te 5% o te tapeke i minoa e koe hei huamoni. Ka taea e ng\u0101 huringa iti ki aua utu ng\u0101 rerek\u0113tanga nunui ki te nama i roto i te w\u0101."},{"title":"Ng\u0101 penapena","description":"Koia te moni (moni whiwhi) k\u0101ore koe i te whakapau. Ka \u0101hei te penapena m\u0101 te kuku moni ki t\u0113tahi p\u016btea p\u0113ke, m\u0101 te haumi r\u0101nei. Hei tauira, ka whai w\u0101hi an\u014d hoki ki te penapena te hoko rawa ina whakahekea te utu, te hoko taonga r\u0101nei n\u0101 te tangata k\u0113 i mua."},{"title":"Ng\u0101 p\u016btea whakatipu","description":"He p\u016btea e whakahaerehia ana e te r\u014dp\u016b m\u0101tanga ka haumi i \u014d moni m\u0101 ng\u0101 \u0101hua rerek\u0113, p\u0113r\u0101 i ng\u0101 hea, ng\u0101 here, te moni ukauka r\u0101nei. "},{"title":"Painga","description":"Ng\u0101 motika motuhake, ng\u0101 huanga r\u0101nei \u014d \u0113tahi r\u014dp\u016b i te p\u0101pori."},{"title":"P\u0113ke ","description":"Ko ng\u0101 p\u0113ke ng\u0101 w\u0101hi e tiaki ana i \u0101u moni m\u014du, me te \u0101whina i a koe ki te penapena. Ko t\u0101 r\u0101tou he haumi me te hoatu taurewa, me te whakarato an\u014d hoki i te wh\u0101nuitanga o ng\u0101 ratonga ahumoni, p\u0113r\u0101 i ng\u0101 m\u014dkete me te r\u012banga."},{"title":"Penihana","description":"Ka utua auautia he moni whiwhi ki t\u0113tahi tangata whakat\u0101 neke atu i te 65 \u014dna tau e te k\u0101wanatanga, e t\u0113tahi kaupapa penihana r\u0101nei"},{"title":"Pepa utu","description":"Ko t\u0101 te pepa utu mai i t\u014d kaitukumahi he whakaatu i t\u014d utu peke, me ng\u0101 utu kua tangohia, kua t\u0101piritia r\u0101nei ki t\u014d utu mahi, \u0101, e hia t\u014d utu more. Ka whakaatu an\u014d ng\u0101 pepa utu i te nui o te w\u0101 ka taea hei w\u0101 hararei, me te maha o ng\u0101 r\u0101 m\u0101uiui e whakaaetia ana m\u0101u me te kore e whakahapa utu mahi."},{"title":"P\u016brongo moni taurewa ","description":"He p\u016brongo kei roto ko ng\u0101 m\u014dhiohio m\u014d te whakatauranga o t\u014du kaha ki te utu nama, o t\u014du whakahaere r\u0101nei. "},{"title":"P\u016btea ohotata","description":"He rahinga p\u016btea kua t\u012bkapea m\u014d te w\u0101 ohotata. Ko t\u0101na he utu i ng\u0101 nama m\u0113n\u0101 ka h\u0113 haere t\u0113tahi mea p\u0113nei i te ngaro o t\u014d mahi, t\u0113tahi m\u0101uiuitanga, ng\u0101 utunga ohorere p\u0113r\u0101 i te nama rata niho, te nama whakatika waka r\u0101nei. Ko te rahinga e marohi nei m\u0101tou m\u014d te p\u016btea ohotata ko te tapeke o \u014d utunga m\u014d te toru marama."},{"title":"P\u016btea p\u0113ke ","description":"He p\u016bkete te p\u016btea p\u0113ke o te rahi o t\u014d moni i te p\u0113ke, e hia kua kuhuna e koe (\u014d moni kuhu) me te rahi kua tangohia e koe (\u014d moni tango). Ko te tikanga neke atu i te p\u016btea p\u0113ke kotahi t\u014d te tangata. Hei tauira, ka whai p\u016btea p\u0113ke pea m\u014d \u0101na utunga o ia r\u0101 p\u0113r\u0101 i te kai me te r\u0113ti, me t\u0113tahi atu m\u014d \u0101na penapena."},{"title":"P\u016btea penapena","description":"He p\u016btea p\u0113ke te p\u016btea penapena e kuhu ai koe i \u014d moni penapena. E tuku ana kia whakaputu koe i \u014d penapena, \u0101, e utu huamoni ana te p\u0113ke ki te tapeke (me te huamoni whakaputu ki te kore koe e whakaheke i t\u014d tapeke)."},{"title":"P\u016btea penihana o Aotearoa","description":"Ko te p\u016btea penihana te utu \u0101-wiki e tukuna ana e te k\u0101wanatanga ki ng\u0101 t\u0101ngata m\u0101raurau katoa o Aotearoa neke atu i te 65 \u014d r\u0101tou tau, ki te \u0101whina ki te utu i ng\u0101 utu waiwai o te noho."},{"title":"P\u016btea taunoa","description":"Tirohia te 'p\u016btea taunoa Kiwisaver'"},{"title":"P\u016btea taunoa KiwiSaver ","description":"Ina huaki koe i te p\u016btea KiwiSaver, ka honoa aunoatia koe ki t\u0113tahi p\u016btea taunoa, tae r\u0101 an\u014d kia \u0101ta k\u014dwhiri koe i te p\u016btea e hiahia ai koe ki te t\u016bhono. "},{"title":"P\u016btea taurewa ","description":"Koia te rahi o te moni ka mino koe m\u014d te w\u0101 ka whakaritea. "},{"title":"P\u016btea taurewa \u0101konga","description":"Ki te whakatau koe ki te whai akoranga atu ina wehe atu i te kura, ka \u0101hei te mino moni i te k\u0101wanatanga hei utu i ng\u0101 utunga akoranga p\u0113nei i ng\u0101 whakaakoranga, ng\u0101 pukapuka me ng\u0101 rawa, me ng\u0101 utunga noho."},{"title":"P\u016btea Whakahaere Rawa","description":"He tangata, he kamupene r\u0101nei kua k\u014dwhiri koe ki te whakahaere i \u014d rawa m\u014du. Ko t\u0113nei mea te rawa he mea whai uara e piki ai te uara i te roanga o te w\u0101. Ko \u0113tahi tauira ko ng\u0101 rawa whenua, ng\u0101 hea, ng\u0101 p\u016btea penapena ka whiwhi huamoni, me ng\u0101 here. Ko te tikanga ka hurihia \u0113nei hei moni ukauka ki te hiahiatia. Ko ng\u0101 rawa (p\u0113nei i te whare) te tauaro o ng\u0101 taunaha (p\u0113nei i te nama k\u0101ri taurewa)"},{"title":"Pae paremata","description":"Margin of return"},{"title":"Paheketanga ohaoha","description":"Recession"},{"title":"P\u0101p\u0101tanga \u0101-huamoni","description":"Rate of interest"},{"title":"P\u0101p\u0101tanga huamoni","description":"Interest rate"},{"title":"P\u0101p\u0101tanga \u014drau \u0101-tau","description":"Annual percentage rate"},{"title":"P\u0101p\u0101tanga t\u0101ke \u0101-taumata","description":"Progressive tax rate"},{"title":"P\u0101p\u0101tanga taurangi","description":"Floating\/variable rate"},{"title":"P\u0101p\u0101tanga whakawhiti","description":"Exchange rate"},{"title":"Parahau","description":"Justify"},{"title":"Parematatanga","description":"Returns"},{"title":"Piti","description":"Bid"},{"title":"Poronga t\u0101ke","description":"Tax cut"},{"title":"Porowhiu","description":"Disposable"},{"title":"Puna","description":"Source"},{"title":"Puna moni whiwhi","description":"Sources of income"},{"title":"Puringa moni ukauka","description":"Cash holdings"},{"title":"P\u016brongo kaihanga whare","description":"Builders report"},{"title":"P\u016brongo m\u0101tauranga","description":"Academic record"},{"title":"Purongo r\u0113hita w\u0101riutanga","description":"Registered valuation reportv"}],"":[{"title":"\u0100hua-\u0101-mahi","description":"Technique"},{"title":"\u0100whina","description":"Giving support, helping, assisting, befriending, providing moral support."},{"title":"\u0100heitanga Ahumoni","description":"Financial Capabilities"},{"title":"\u0100huatanga ahumoni whanok\u0113","description":"Financial unpredictability"},{"title":"\u014changa wh\u0101tuitui \u0101-ao","description":"Interconnected world economy"}],"A":[{"title":"Aromatawai whakawhanake","description":"Formative assessment"},{"title":"Atawhai","description":"Caring"},{"title":"Auau","description":"Often\/Frequent"},{"title":"Awhero","description":"Ambition"},{"title":"Te \u0100heitanga Ahumoni","description":"ua i \u014d moni; te m\u014dhio ki te whiwhi moni, ki te whakarea i \u014d moni, ki te tiaki i \u014d moni me te penapena moni."},{"title":"Ahotea","description":"Stress"},{"title":"Anamata","description":"Future"},{"title":"Anip\u0101","description":"Anxiety"},{"title":"Aroturuki","description":"To monitor"},{"title":"Arowhai","description":"To check or track"},{"title":"Atamai","description":"Smart, intelligent"},{"title":"Aweawe","description":"Influence"},{"title":"Awenga \u0101-R\u014dp\u016b","description":"Peer or group influence"},{"title":"Ng\u0101 \u0101heinga hararei","description":"Te maha o ng\u0101 r\u0101 e \u0101hei ai te kore haere ki te mahi, te hararei r\u0101nei\r\n\r\n"},{"title":"Ng\u0101 \u0101heinga r\u0101 m\u0101uiui","description":"Te maha o ng\u0101 r\u0101 e kore ai koe e haere ki te mahi n\u0101 te m\u0101uiui me te kore e tango moni i t\u014d utu mahi."},{"title":"Ng\u0101 \u0101huatanga noho","description":"Ko \u014d ritenga me ng\u0101 \u0101hua noho he t\u014dtika, he kino pea r\u0101nei te aweawenga ki t\u014d hauora me t\u014d oranga. Kei roto i \u0113nei ko ng\u0101 ritenga p\u0113nei i te kai hauora, te whakapakari tinana, me ng\u0101 take p\u0113nei i te momi hikareti, te inu waipiro, te kai whakap\u014dauau r\u0101nei."},{"title":"Ng\u0101 \u0101huatanga oha-pori","description":"Ko \u0113nei ng\u0101 \u0101huatanga p\u0101pori me te \u014dhanga e waihanga ana i t\u014d hauora ahumoni. Kei roto pea i \u0113nei ko t\u014d moni whiwhi, t\u014d m\u0101tauranga, t\u014d whai mahi me t\u014d t\u016bnga"},{"title":"Ng\u0101 \u0101huatanga whakamaru","description":"He \u0101whina ng\u0101 \u0101huatanga whakamaru i a koe kia t\u016b pakari i ng\u0101 panonitanga o te ora, i ng\u0101 w\u0101 e h\u0113 haere \u0113tahi mea. Hei tauira, te p\u016bnaha taut\u0101whi o t\u014d wh\u0101nau, te whai ture me ng\u0101 rohenga m\u0101rama. Ko t\u014d m\u014dhiotanga me \u014d p\u016bkenga ng\u0101 \u0101huatanga whakamaru ka \u0101whina i a koe."},{"title":"Ng\u0101 aweawe","description":"Ko ng\u0101 aweawe ng\u0101 mea e aweawe ana i \u014d k\u014dwhiringa me t\u014d whanonga. He maha ng\u0101 mea ka aweawe pea i a koe - tae atu ki \u014d hoa, t\u014d wh\u0101nau me te hapori, te arap\u0101ho, te k\u0101wanatanga ranei. Ka utua ng\u0101 kaiaweawe e ng\u0101 p\u0101hopori ki te whakat\u012btina i a koe ki te hoko i \u0113tahi parani, tuemi r\u0101nei."},{"title":"Arawai parahanga","description":"Polluted waterway"}],"E":[{"title":"E ahu atu ana","description":"Moving towards"},{"title":"e-tauhokohoko (e-hoko)","description":"e-commerce"}],"H":[{"title":"Hahanaha","description":"Tidy"},{"title":"Hangarewa k\u014daro","description":"Mould"},{"title":"Haumako","description":"Rich"},{"title":"Haumaru","description":"Safe"},{"title":"Hongehonge\u0101","description":"Bored"},{"title":"Hunga mahi","description":"Employee"},{"title":"Hunga mahi \u0101-kiritanga","description":"Self employed"},{"title":"Hunga whai pakihi","description":"Business owner"},{"title":"Haumi","description":"Koin\u0101 te tuku moni ki t\u0113tahi mea ko te t\u016bmanako ka piki t\u014dna uara i roto i te w\u0101 me te aha ka whiwhi moni atu an\u014d. Ko \u0113tahi tauira ko te tuku moni ki te rawa whenua, ki ng\u0101 here, ki t\u0113tahi pakihi, ki ng\u0101 hea r\u0101nei. "},{"title":"Haumitanga","description":"Koin\u0101 te tuku moni ki t\u0113tahi mea ko te t\u016bmanako ka piki t\u014dna uara i roto i te w\u0101 me te aha ka whiwhi moni atu an\u014d. Ko \u0113tahi tauira ko te hoko rawa whenua, to hoko hea i t\u0113tahi pakihi, te hoko k\u014dura r\u0101nei."},{"title":"H\u012btori p\u016btea","description":"He aromatawai, whakaw\u0101 r\u0101nei o t\u014d h\u012btori p\u016btea, me te t\u016bponotanga ka whakawhirinakihia koe ki te moni. H\u012btori p\u016b"},{"title":"Hoko putuputu ","description":"He momo hoko taonga te hoko putuputu ina riro i a koe aua tanga inamata, \u0101, ka utua \u0101 muri atu. Ko te tikanga ka utua he moni kuhu, \u0101, me utu i ng\u0101 utunga ia marama (kei roto ko te huamoni me ng\u0101 tiringa m\u014d te ratonga) m\u014d te roanga atu o te w\u0101 kua whakaritea. "},{"title":"Hua","description":"Te moni ka utua e t\u0113tahi kamupene ki ona kaipupuri hea. E p\u016btakea mai ana ng\u0101 hua i te maha o \u014d hea. Hei tauira, m\u0113n\u0101 100 \u014d hea i roto i t\u0113tahi kamupene, \u0101, ka utua ko te $1 m\u014d ia hua hea, ka whiwhi koe i te $100."},{"title":"Hiahia","description":"A want that is non essential "},{"title":"Huamoni","description":"Interest %"},{"title":"Hoa Noho","description":"Flatmates"},{"title":"Huamoni whakaputu","description":"Compound interest%"},{"title":"Hoto Akoranga","description":"Tenancy Services"},{"title":"Huakino","description":"Disadvantage, cons, negatives"},{"title":"Huapai","description":"Advantage, pros, positives"},{"title":"Hoko t\u0101pui","description":"Layby"},{"title":"Ng\u0101 hea","description":"Ko \u0113nei ng\u0101 w\u0101hanga iti o t\u0113tahi kamupene ka \u0101hei koe te hoko mai. Ka taea e te tangata, ng\u0101 r\u014dp\u016b, ng\u0101 pakihi r\u0101nei te hoko hea. Ina hoko hea mai i t\u0113tahi kamupene, n\u014du t\u0113tahi w\u0101hanga iti o taua kamupene. "},{"title":"H\u0101ng\u016b","description":"Passive"},{"title":"Hauhau","description":"Ventilation"},{"title":"Haumitanga h\u0101ngai","description":"Direct investment"},{"title":"Haumitanga t\u012btaha","description":"Indirect investment"},{"title":"Hea-p\u016bmau","description":"Stocks"},{"title":"H\u012braurau","description":"Solution \/ solve"},{"title":"Hiwa","description":"Active"},{"title":"Hoko-t\u014dmua","description":"Pre-purchase"}],"M":[{"title":"Mamahi","description":"Manpower"},{"title":"Mana Motuhake","description":"Independence"},{"title":"M\u0101rehe","description":"Meticulous"},{"title":"M\u0101taitanga","description":"Case study"},{"title":"M\u0101t\u0101toa","description":"Adventure"},{"title":"Mino","description":"Borrow"},{"title":"Moemanga","description":"Bedroom"},{"title":"M\u014dheni","description":"Magazine"},{"title":"M\u014dhiohio Whakarite","description":"Background Information"},{"title":"Moni T\u0101rewa","description":"Credit"},{"title":"Te Moni Taurewa","description":"He mea \u0101hei te moni taurewa i te tangata tuku moni taurewa ki te tuku p\u016btea r\u0101nei, rawa r\u0101nei ki t\u0113tahi kaitono. Ka whakahokia t\u0113nei p\u016btea e te kaitono \u0101 t\u014dna w\u0101, heoi an\u014d ka whakaaea i runga i te tikanga utu nama, p\u0113nei i te huamoni me ng\u0101 momo utu \u0101-ratonga nei."},{"title":"Mahi hamanga","description":"Part-time job"},{"title":"Matea","description":"An essential need"},{"title":"Moni kuhu","description":"Ko te moni ka kuhuna ki t\u014d p\u016btea p\u0113ke, hei tauira, \u014d utu m\u014d \u014d mahi, te moni r\u0101nei ka kuhu koe ki roto i t\u014d p\u016btea p\u0113ke"},{"title":"Moni Here","description":"Bond money"},{"title":"Moni K\u012b ","description":"Key money"},{"title":"Mahere p\u016btea ","description":"He mahere hei \u0101whina i t\u014d whakahaere i t\u014d moni whiwhi me \u014d whakapaunga, i t\u014d penapena moni an\u014d hoki. Ko t\u0101na he whakaatu i te nui o ng\u0101 moni e tau mai ana (moni whiwhi) me te nui e puta atu ana (ng\u0101 utu) i te roanga atu o t\u0113tahi w\u0101."},{"title":"Mahi p\u0113ke tuihono ","description":"M\u0101 te mahi p\u0113ke tuihono ka \u0101hei koe ki t\u014d moni mai i te rorohiko, i te p\u016brere matihiko r\u0101nei. Ka taea te whakamahi i te mahi p\u0113ke tuihono ki te neke i \u014d moni ki waenga p\u016btea, te utu i \u014d nama, te tono tohutohu moni, te utu moni ki t\u0113tahi atu, te mohio r\u0101nei ki te tapeke kei roto i t\u014d p\u016btea, \u014d p\u016btea r\u0101nei."},{"title":"M\u0101kete hea","description":"Ko te m\u0101kete hea te w\u0101hi e hokohokotia ana ng\u0101 hea kamupene. Kei Aotearoa ko te NZX te w\u0101hi e hokohokotia ana ng\u0101 hea. Ko \u0113tahi atu m\u0101kete hea ko \u0113r\u0101 kei Niu Ioka me T\u014dkio. "},{"title":"M\u012bhini moni","description":"ATM"},{"title":"Moni kuhu w\u0101 p\u016bmau","description":"Koia te moni e kuhu ana koe m\u014d te w\u0101 p\u016bmau, ko te tikanga m\u014d te 30 r\u0101 ki te 5 tau. Ki te hiahia kia whakahokia wawetia mai \u014d moni, t\u0113n\u0101 pea ka ngaro he w\u0101hanga o te huamoni i whiwhi hei whiunga."},{"title":"Moni kuhu w\u0101 roa","description":"Ko te moni kuhu w\u0101 roa ko te waiho i t\u0113tahi rahinga taimau i roto i t\u0113tahi p\u016btea p\u0113ke, hei tauira, m\u014d te 1, te 2 tau r\u0101nei. Ko te tikanga ka whiwhi i te p\u0101p\u0101tanga huamoni teitei ake m\u014d te moni kuhu w\u0101 roa i t\u014d te moni kuhu w\u0101 poto."},{"title":"Moni tango ","description":"Ko te moni tango he utu, he rahinga r\u0101nei kua utua atu i t\u0113tahi p\u016btea."},{"title":"Moni Taurewa","description":"Ka tuku te moni taurewa i t\u0113tahi kaituku taurewa kia whakarato moni, rauemi r\u0101nei ki t\u0113tahi kaimino. Ka utua an\u014d t\u0113nei e te kaimino i t\u0113tahi w\u0101 o muri atu, me te t\u0101piri i ng\u0101 utu e whakaaetia ana p\u0113nei i te huamoni me ng\u0101 tiringa. He mea \u0101hei te moni taurewa i te tangata tuku moni taurewa ki te tuku p\u016btea r\u0101nei, rawa r\u0101nei ki t\u0113tahi kaitono. Ka whakahokia t\u0113nei p\u016btea e te kaitono \u0101 t\u014dna w\u0101, heoi an\u014d ka whakaea i runga i te tikanga utu nama, p\u0113nei i te huamoni me ng\u0101 momo utu \u0101-ratonga nei."},{"title":"Moni whiwhi","description":"Ng\u0101 mohi e tau mai ana p\u0113r\u0101 i \u014d utu \u0101-haora, \u014d penihana r\u0101nei. Ka utu t\u014d moni whiwhi i ng\u0101 mea e matea ana, e hiahiatia ana r\u0101nei. "},{"title":"Ng\u0101 mahi reanga maha","description":"He mahi e whai w\u0101hi ai ng\u0101 t\u0101ngata mai i ng\u0101 r\u014dp\u016b pakeke rerek\u0113, p\u0113nei i ng\u0101 tamariki haere kura e mahi tahi ana i te taha o ng\u0101 t\u0101ngata p\u0113perek\u014du."},{"title":"Ng\u0101 m\u0101tanga ahumoni ","description":"Koinei ng\u0101 t\u0101ngata e tono tohutohu ai koe. He nui \u014d r\u0101tou m\u014dhiotanga m\u014d te whakamahere me te whakahaere ahumoni, m\u014d ng\u0101 ratonga me ng\u0101 hua ahumoni an\u014d hoki. Hei tauira, ko \u0113nei pea he tangata i te p\u0113ke, he kaitohutohu mahere p\u016btea r\u0101nei."},{"title":"Ng\u0101 matea me ng\u0101 hiahia","description":"Ko \u0113nei mea ng\u0101 matea ng\u0101 rawa me ng\u0101 ratonga e matea ana e koe kia mahi pai ai, kia ora ai koe Kei roto i \u0113r\u0101 ko te kai, ng\u0101 k\u0101kahu, te whakamarutanga me te tiaki hauora. Ko ng\u0101 hiahia he rawa, he ratonga r\u0101nei ehara i waiwai, engari kei te hiahiatia, p\u0113r\u0101 i te papatohu k\u0113mu, ng\u0101 rei, t\u0113tahi hararei r\u0101nei."},{"title":"Ng\u0101 moni tango","description":"Koinei ng\u0101 moni ka tangohia i t\u014d p\u016bkete. Hei tauira, te moni ka tangohia e koe m\u0101 te ATM "},{"title":"Mahi waimori","description":"Casual work"},{"title":"Manarite-kore","description":"Inequality"},{"title":"Manga","description":"Drainage"},{"title":"M\u0101raurau","description":"Eligible"},{"title":"Matatika","description":"Ethics"},{"title":"Moni kuhu t\u016bmau","description":"Term deposit"},{"title":"Moni Taurewa Huamoni Anake","description":"Interest Only Loan"},{"title":"Moni Taurewa Takahuri","description":"Revolving Loan"},{"title":"Moni Taurewa T\u016btohi","description":"Table Loan"},{"title":"Moni Taurewa Whakaheke","description":"Reducing or Non-Table Loan"}],"N":[{"title":"Nama","description":"Debt"},{"title":"Te Nama","description":"Ka k\u012bia te k\u014drero e noho nama ana te tangata, ar\u0101, he moni hei whakahoki ki t\u0113tahi atu tangata, ki t\u0113tahi rangat\u014dp\u016b r\u0101nei. I te ao ahumoni, e rua ng\u0101 momo tangata nei, ar\u0101 ko te tangata noho nama, me te kaituku moni."},{"title":"Nama kino","description":"Ko te moni e mino koe hei hoko mea e heke ai te uara i muri i t\u0101u hokonga, p\u0113r\u0101 i ng\u0101 pouaka whakaata, ng\u0101 papatohu k\u0113mu, ng\u0101 hararei r\u0101nei. "},{"title":"Ng\u0101 here","description":null},{"title":"Namatohu","description":"Index"},{"title":"Namatohu Utu Kaihoko","description":"Consumer Price Index (CPI)"},{"title":"Namatohu Utu Kaihoko Waenga","description":"Wholesale Price Index (WPI)"},{"title":"Ng\u0101kaunuitanga","description":"Commitment"},{"title":"Nohonga taratahi","description":"Quarantines"}],"R":[{"title":"Ng\u0101 Rawa","description":"He mea whai uara \u0101-p\u016btea e pupuruhia ana e t\u0113tahi rangat\u014dp\u016b, ka whai hua, ka whakamahi r\u0101nei, hei tauira ko te whai hua p\u016btea."},{"title":"Rakahinonga","description":"Entrepreneurial"},{"title":"Rangat\u014dp\u016b","description":"Entity"},{"title":"Ratonga","description":"Service"},{"title":"Rawatoi","description":"Medium"},{"title":"R\u0101wekeweke","description":"Experiment"},{"title":"Roop\u016b whakahaere","description":"Organisation"},{"title":"Te Rakahinongatanga","description":"Ko te rakahinongatanga te \u0101hei o te tangata ki te karawhiu, ki te k\u014dkiri tonu, \u0101, ahakoa ng\u0101 piki me ng\u0101 heke o te mahi pakihi, he m\u0101ia, he ng\u0101kau titikaha, he manawanui."},{"title":"Rangikiriata","description":"Netflix"},{"title":"Rawa","description":"Asset \/ Property"},{"title":"R\u0113ti","description":"Rent"},{"title":"Ng\u0101 ratonga mahere p\u016btea","description":"Ng\u0101 whakahaere ka \u0101whina i a koe ki te waihanga mahere hei whakahaere i t\u014d moni. "},{"title":"Ng\u0101 rawa me ng\u0101 ratonga ","description":"Ko ng\u0101 rawa ng\u0101 mea e hoko ana koe p\u0113r\u0101 i ng\u0101 h\u016b, k\u0101roti, t\u0113tahi waka r\u0101nei. Ko ng\u0101 ratonga ng\u0101 mahi e utu ai koe i te tangata kia mahi m\u014du, p\u0113r\u0101 i te kuti i \u014d makawe, te whakatika i \u014d niho, te whakarato hoki r\u0101nei ki t\u014d k\u0101inga."},{"title":"Rahinga nui ","description":"He utunga nui, w\u0101 kotahi o te moni e whakamahi ana koe ki te utu i t\u0113tahi nama, te haumi r\u0101nei ki t\u0113tahi p\u016btea. Hei tauira, ki te waiho ki a koe he moni ka taea te whakamahi i te w\u0101hanga rahi hei utu i t\u014d m\u014dkete."},{"title":"R\u012banga","description":"He ara whakahaere t\u016braru i t\u014du ao. Ka t\u016bpono noa ng\u0101 mahi ohorere i t\u014du ao, \u0101, ka \u0101whina te ri\u0101nga te pare i a koe i te ngaromanga ahumoni ki te p\u0101 kinotia \u014d taonga, t\u014d hauora, t\u014d \u0101hei r\u0101nei ki te whiwhi moni. Hei tauira, ka \u0101hei te hoko r\u012banga m\u014d t\u014d whare me ng\u0101 rawa i roto, me t\u014d waka, kei t\u016bkinotia, kei ngaro r\u0101nei. M\u0113n\u0101 ka haere koe ki t\u0101w\u0101hi, ka pare te ri\u0101nga t\u0101poi i a koe i te w\u0101 kei t\u0101w\u0101hi."},{"title":"R\u012banga taonga whare","description":"Koia te r\u012banga e kapi ai ng\u0101 taonga whare kei t\u014d k\u0101inga, e utua ai hoki te t\u016bkino, te ngaromanga r\u0101nei ka t\u016bpono noa ki aua mea."},{"title":"Rahinga Moni Taurewa Tahua More","description":"Principal Loan Amount"},{"title":"Rawa p\u016bmau","description":"Real estate"},{"title":"Ritenga utu","description":"Asking price"}],"W":[{"title":"W\u0101 utu","description":"Ko te tikanga, 1 wiki, e 2 wiki, t\u0113tahi marama r\u0101nei te w\u0101 utu. Koinei te nui o te w\u0101 i waenga r\u0101 utu."},{"title":"Waiaro","description":"Te huinga o \u014d whakapono, uara, kare \u0101-roto hoki t\u0113r\u0101 ka aweawe i \u014d aronganui me te \u0101hua e mahi ai i \u0101u mahi."},{"title":"W\u0101pau","description":"Koinei ng\u0101 haora t\u0101piri i mahi koe i t\u0113tahi w\u0101 utu. Kei runga \u0113nei i ng\u0101 haora i whakaaetia i t\u014d kirimana mahi."},{"title":"Whaiaro ahumoni","description":"Ko t\u0101 t\u014d whaiaro ahumoni he whakaahua i \u014d kaha me \u014d ngoikore e p\u0101 ana ki ng\u0101 momo e whakapau ai, e penapena ai r\u0101nei koe i te moni T\u0113n\u0101 pea 'kaipoka moni', he 'kaiwhakahaere moni', he 'rakahinonga' r\u0101nei koe."},{"title":"Wh\u0101inga w\u0101 poto","description":"He mahere m\u014d t\u0113tahi w\u0101 poto. Hei tauira, he 3-12 marama pea te roa o t\u0113tahi wh\u0101inga w\u0101 poto."},{"title":"Wh\u0101inga w\u0101 roa","description":"He mahere m\u014d t\u0113tahi w\u0101 roa, ko te tikanga he w\u0101 neke atu i ng\u0101 tau ruarua. T\u0113r\u0101 pea, ka rua tekau ki te toru tekau tau te roa."},{"title":"Whakahaere moni","description":"Ko t\u0113nei mea te whakahaere moni he aroturuki i \u014d moni taumai (moni whiwhi) me te puta atu (utunga). E p\u0101 ana ki te pai o \u014d k\u014dwhiringa whakamahere me p\u0113hea te whakamahi i t\u014d moni. Ko te mahere p\u016btea he utauta ka whakamahia ki te whakahaere i \u014d moni. "},{"title":"Whakahaere t\u016braru","description":"Ko te whakahaere t\u016braru te tautuhi i mua i ng\u0101 t\u016braru ka t\u016bpono me te whai i ng\u0101 mahi ki te whakaheke i aua t\u016baru. "},{"title":"Whakaiti","description":"Ko te whakaiti i ng\u0101 t\u016braru, te pap\u0101nga, ng\u0101 p\u0101nga r\u0101nei o t\u0113tahi mea."},{"title":"Whakapaunga","description":"Ina whakapau moni, me te rahinga ka whakapaua."},{"title":"Whakapoapoa whai w\u0101hi","description":"Ko t\u0101na he whakatenatena i a koe kia whai w\u0101hi ki t\u0113tahi mahi. He moni, he paraihe pea te whakapoapoa."},{"title":"Whakapuakanga","description":"Ko te whakapuakanga te hoatu m\u014dhiohio hou, t\u016bmataiti r\u0101nei ki ng\u0101 t\u0101ngata. T\u0113r\u0101 pea me whakarato m\u014dhiohio m\u014du an\u014d ki t\u0113tahi kamupene r\u012banga. Hei tauira, m\u0113n\u0101 kei te hoko r\u012banga hauora koe, me whakapuaki i \u014d m\u014dhiohio hauora katoa."},{"title":"Whakat\u0101nga","description":"Koinei te w\u0101 e k\u014dwhiri ai koe kia mutu \u014d mahi whiwhi utu. Ka taea te whakat\u0101 ina rawaka t\u014d moni whiwhi ki te utu i t\u014d noho me te kore e mate ki te mahi."},{"title":"Whakatauranga o te kaha ki te utu nama","description":"He aromatawai, he whakaw\u0101 r\u0101nei m\u014d te t\u016bponotanga ka utua an\u014d te moni ki te minoa e koe. "},{"title":"Whakatekau ","description":"Utua ai e \u0113tahi mema o \u0113tahi h\u0101hi he whakatekau. Koia he \u014drautanga o t\u014d moni whiwhi ka utua ki te h\u0101hi i ia r\u0101 whiwhi utu mahi - ko te 10% te rahinga noa."},{"title":"Whakatipuranga wh\u0101nautanga maha","description":"Ko roto i te whakatipuranga wh\u0101nautanga maha \u0113r\u0101 t\u0101ngata i wh\u0101nau mai i te 1946 ki te 1964. E k\u014drero ana te kupu 'whakatipuranga wh\u0101nautanga maha' ki te pikinga nui o ng\u0101 wh\u0101nautanga i muri i te mutunga o te Pakanga Tuarua o te Ao."},{"title":"Whakawh\u0101nuitanga","description":"Ko t\u0113nei te hora i \u014d t\u016braru ina haumi koe i \u014d moni. T\u0113 hoko ai i te hea kotahi e $800 te uara, ka hoko k\u0113 i ng\u0101 hea e 80, ko te $10 te uara o ia hea, i ng\u0101 kamupene, ahumahi, whenua rerek\u0113 puta noa i te ao. Ka pai te mahi a \u0113tahi hea, k\u0101ore pea e pai te mahi a \u0113tahi atu, heoi an\u014d m\u0101 te hora i te t\u016braru k\u0101ore i ngaro \u014d moni katoa i te w\u0101 kotahi."},{"title":"Whatunga","description":"He r\u014dp\u016b tangata, \u0113tahi whakahaere r\u0101nei kei a r\u0101tou ng\u0101 kaing\u0101kau tiritiri ka tautoko t\u0113tahi i t\u0113tahi"},{"title":"Wira","description":"He pepa \u0101-ture e k\u012b ai koe i roto m\u0101 wai e whiwhi \u014d rawa, taonga r\u0101nei \u0101 muri i t\u014d matenga. "},{"title":"Whakaahu whakamua hangarau","description":"Technological advancement"},{"title":"Whakangungu","description":"Training"},{"title":"Whakanui","description":"Maximise"},{"title":"Whakapaunga ohorere","description":"Unexpected expenses"},{"title":"Whakarato","description":"Supply"},{"title":"Whakareretanga","description":"Inheritance"},{"title":"Whakat\u014dp\u016b","description":"Consolidate"},{"title":"Whanok\u0113","description":"Unpredictable"},{"title":"Whare manat\u014dp\u016b","description":"Building society"},{"title":"Ng\u0101 Wawata","description":"E k\u014drerotia nuitia ana te kupu nei m\u014d te moemoe\u0101, m\u014d ng\u0101 hiahia, m\u014d ng\u0101 awhero o te tangata."},{"title":"Te W\u0101-tirotiro","description":"Ko t\u014dna tikanga he w\u0101-tirotiro i \u014d wh\u0101inga kia pai ai te whakahaere i te ahu whakamua."},{"title":"Te Whakatakoto Wh\u0101inga","description":"Ko te tikanga o te whakatakoto wh\u0101inga kia m\u0101rama pu te ara hei whakatutuki, k\u0101tahi ka w\u0101w\u0101hi i ng\u0101 mahi hei mahi, hei whakatutuki hei t\u0113tahi w\u0101 tohu."},{"title":"Te Wh\u0101nau Whairawa","description":"Ko te p\u016btake o te wh\u0101nau whairawa he kaha t\u014dp\u016b, he mamahi t\u014dp\u016b, he m\u0101tauranga t\u014dp\u016b, \u0101, e tohu ana i te nui o te aroha, o te manaaki, o te mana, o te mauri, o te tautoko, o te mahi tahi. Tae atu hoki ki te moni t\u014dp\u016b, p\u0113n\u0101 i te ukauka me ng\u0101 rawa ahumoni."},{"title":"W\u0101-tirotiro","description":"Check-ins"},{"title":"Waitohu","description":"Label"},{"title":"Whakaaro t\u016b\u0101papa","description":"Fundamental consideration"},{"title":"Whakaarorangi","description":"Intention"},{"title":"Whakakai taringa","description":"Earring"},{"title":"Whakakipakipa","description":"Inspire"},{"title":"Whakam\u0101ene","description":"Sand"},{"title":"Whakamarohi","description":"Enhance"},{"title":"Whakapakeke","description":"Grow up"},{"title":"Whakap\u016bhoitanga","description":"Slowdown"},{"title":"Whakar\u0101memene","description":"Bring together"},{"title":"Whakarawe","description":"Furnishing"},{"title":"Whakarewahia","description":"Launched"},{"title":"Whakatairanga","description":"Emphasis"},{"title":"Wh\u0101nau Whairawa","description":"Wh\u0101nau Wealth"},{"title":"Wharekura","description":"Container home"},{"title":"Wh\u0101inga atamai","description":"SMART goals"},{"title":"Whakaiti Huakino","description":"To minimise or mitigate negatives"},{"title":"Whakamataaratanga","description":"Campaign (as in marketing or advertising)"},{"title":"Whanonga Kiritaki","description":"Consumer behaviour"},{"title":"Ng\u0101 wh\u0101inga ahumoni","description":"Ko ng\u0101 wh\u0101inga ahumoni ng\u0101 \u016bnga m\u0101u e whakatakoto ina hiahia koe ki t\u0113tahi mea me utu, \u0101, k\u0101ore koe e whai moni hei utu i taua w\u0101 tonu. Ko ng\u0101 wh\u0101inga ahumoni ko te penapena moni m\u014d ng\u0101 mea p\u0113r\u0101 i te waea hou, te utu t\u012bkiti r\u0101nei m\u014d te haere ki t\u0113tahi huihuinga motuhake."},{"title":"Ng\u0101 wh\u0101inga w\u0101 poto","description":"He mahere m\u014d t\u0113tahi w\u0101 poto. Hei tauira, he 3-12 marama pea te roa o t\u0113tahi wh\u0101inga w\u0101 poto."},{"title":"Ng\u0101 whakawhiti aunoa ","description":"Ko ng\u0101 whakawhiti aunoa he ara utu nama tika i t\u014d p\u016btea p\u0113ke. Ka rerek\u0113 pea taua rahi ia marama - p\u0113r\u0101 i t\u014d nama waea, t\u014d nama hiko r\u0101nei. Ka mahia auautia ng\u0101 utu, ko te tikanga \u0101 t\u0113tahi r\u0101 p\u016bmau o te marama. Ka taea hoki te whakamahi m\u014d ng\u0101 penapena whaiaro. "},{"title":"Ng\u0101 whiu ","description":"Ki te t\u016breiti t\u014d utu, ki te kore rawa e utu i t\u0113tahi nama, kei te takahi koe i t\u0113tahi kirimana. Ka utaina he utu t\u0101piri ki te rahi e nama ai koe, me te aha, me nui ake to utu."}],"O":[{"title":"Oranga","description":"Wellbeing"},{"title":"Ohaoha","description":"Economic"},{"title":"Owha","description":"Koinei ng\u0101 mea (rawa) i tukuna iho ki a koe e t\u0113tahi tangata kua mate. Ka whai w\u0101hi pea te moni, ng\u0101 rawa whenua, e t\u0113tahi atu rawa p\u0113r\u0101 i ng\u0101 mahi toi, ng\u0101 taonga r\u0101nei - ar\u0101, he mea i marihi ki taua tangata. "},{"title":"Ohu moni t\u0101rewa","description":"Credit union"}],"T":[{"title":"Tahua hea-toha","description":"Mutual funds"},{"title":"Tahua \u0100whina K\u0101wanatanga","description":"Government Benefit"},{"title":"Tahua take ohorere","description":"Tahua take ohorere"},{"title":"Tahua whakahaere","description":"Managed funds"},{"title":"Taituar\u0101","description":"Security"},{"title":"Takat\u016btanga","description":"Event"},{"title":"Takat\u016btanga","description":"Mortgage broker"},{"title":"Tino takat\u016btanga tauoranga","description":"Significant life event"},{"title":"Takuhe","description":"Grant"},{"title":"T\u0101mi ahumoni kume-hiahia","description":"Demand-pull inflation"},{"title":"T\u0101mi ahumoni pana-utu","description":"Demand-pull inflation"},{"title":"T\u0101mi ahumoni tauira-\u014dmua","description":"Built-in inflation"},{"title":"Tango-an\u014d","description":"Redraw"},{"title":"T\u0101pae \u0101-moni tahua","description":"Lump sum payment"},{"title":"T\u0101paetanga m\u014dkete","description":"Mortgage repayments"},{"title":"Tari T\u0101ke","description":"Ko t\u0101 te Tari Taake he kohikohi t\u0101ke mai i ng\u0101 t\u0101ngata o Aotearoa m\u014d te k\u0101wanatanga o Aotearoa."},{"title":"Taunoa","description":"Default"},{"title":"Tuapoki (p\u016btea)","description":"Limit"},{"title":"Taurangi here-kore","description":"Free floating"},{"title":"Tauwhitinga","description":"Transaction"},{"title":"T\u012bmau p\u016bnaha-moni","description":"Currency peg"},{"title":"T\u012bwhiri moni","description":"Money tips"},{"title":"T\u016b t\u012brara","description":"Social distancing"},{"title":"T\u016btohinga p\u0101p\u0101tanga kaiwhakarato p\u016btea (PIR)","description":"Prescribed Investor Rates (PIR)"},{"title":"T\u0101 te Wh\u0101nau Whakahaere Moni","description":"E \u0101hua \u014drite ana t\u0113nei ki te penapena moni, \u0101, ka whakar\u0101memene t\u0113r\u0101 i \u0113r\u0101 atu kaupapa, ar\u0101 te noho nama, te penapena moni, me te penapena m\u014d t\u0113tahi wh\u0101inga. E angitu ai t\u014d whakahaere p\u016btea, me whai wh\u0101i, p\u016btake m\u0101rama r\u0101nei t\u014d wh\u0101nau. Me whai mahere p\u016btea, me utu an\u014d te nama m\u0113n\u0101 kei a r\u0101tou he nama, me penapena, me \u016b ki t\u0113tahi mahere taumano wh\u0101nui."},{"title":"Taha hinengaro","description":"Mental and Emotional wellbeing: coherent thinking processes, acknowledging and expressing thoughts and feelings and responding constructively"},{"title":"Taha tinana","description":"Physical wellbeing: the physical body, its growth, development, and ability to move, and ways of caring for it"},{"title":"Taha wairua","description":"Spiritual wellbeing\/purpose: the values and beliefs that determine the way people live, the search for meaning and purpose in life, and personal identity and self-awareness (For some individuals and communities, spiritual wellbeing is linked to a particular religion; for others, it is not.)"},{"title":"Taha wh\u0101nau","description":"Social wellbeing: family relationships, friendships, and other interpersonal relationships; feelings of belonging, compassion, and caring; and social support"},{"title":"Tahua","description":"Sum, Budget"},{"title":"T\u0101tauira Pakirehua","description":"Inquiry Template"},{"title":"Tauira","description":"Example\/Mould"},{"title":"Taup\u0101nga","description":"Application"},{"title":"T\u012bwekaweka","description":"Untidy, Disarray"},{"title":"Toiora","description":"Welfare"},{"title":"Toit\u016b","description":"Sustain"},{"title":"T\u014dnui","description":"Productive"},{"title":"Toritori","description":"Busy"},{"title":"Tuaritia","description":"Share"},{"title":"Tukunga Iho","description":"Consequence"},{"title":"T\u016bmau Ahumoni","description":"Financial Terms"},{"title":"Tauari","description":"Example; scenario"},{"title":"Tautiaki","description":"Maintenance, or to maintain"},{"title":"Toit\u016btanga Ahumoni","description":"Financial sustainability"},{"title":"T\u016btohutanga","description":"Recommendation"},{"title":"Ng\u0101 takoha kaitukumahi","description":"Koinei t\u0101 t\u014d kaitukumahi e kuhu atu ai ki t\u014d p\u016bkete KiwiSaver (m\u0113n\u0101 he kaimahi koe). Kei runga ake t\u0113r\u0101 i t\u0101u i kuhu ai mai i \u014d utu \u0101-haora. E whakarite ana te k\u0101wanatanga kia kuhuna atu e ng\u0101 kaitukumahi te 3% i te iti rawa o te utu mahi ki t\u0113tahi kaimahi (i mua i te tango t\u0101ke)."},{"title":"Ng\u0101 tiringa ","description":"Te rahi e utu ana koe hei whakamahi i ng\u0101 ratonga p\u0113ke p\u0113r\u0101 i ng\u0101 k\u0101ri taurewa, te m\u014dkete r\u0101nei. Me m\u014dhio kia te rahi o aua tiringa ina waitohu koe ki t\u0113tahi ratonga."},{"title":"Ng\u0101 tuohunga","description":"Ko ng\u0101 tuohunga he momo tiaki noho e whakarato ana i te tiaki tapuhi 24 haora ki a a koe i t\u014d kaum\u0101tuatanga. Ka taea e ng\u0101 tuohunga te whakarato noho w\u0101 poto whai muri i t\u0113tahi noho h\u014dhipera, t\u0113tahi m\u0101uiui, wharanga r\u0101nei e hiahiatia ai te tiaki haere tonu."},{"title":"Tahua more ","description":"Koinei te rahinga e mino ana koe ina tono i t\u0113tahi p\u016btea taurewa, m\u014dkete r\u0101nei. Ka t\u0101piritia he huamoni ki taua rahinga i ng\u0101 w\u0101 auau (ko te tikanga, \u0101-marama) kia mutu r\u0101 an\u014d te utu an\u014d."},{"title":"Tahua piki","description":"He tahua ka haumihia atu ki ng\u0101 kamupene ko te t\u016bmanako e tere ake ai te tipu i \u014d \u0113tahi atu kamupene. Ko te whakaaro noa, he nui ake te t\u016braru kei t\u0113nei momo haumi i \u0113r\u0101 atu momo haumi. He pai te haumi ki t\u0113tahi tahua pikinga nui m\u0113n\u0101 e kimi ana i te pikinga nui i roto i te w\u0101 roa, m\u0113n\u0101 hoki, n\u0101 t\u014d p\u016bhoutanga, k\u0101ore koe e tino \u0101wangawanga ki ng\u0101 taiheke m\u0101kete ka t\u016bpono mai. "},{"title":"T\u0101ke hokohoko (GST)","description":"Ko te t\u0101ke hokohoko he t\u0101ke ka t\u0101piritia ki ng\u0101 rawa me ng\u0101 ratonga e hoko ana ng\u0101 t\u0101ngata o Aotearoa. Ko te t\u0101ke hokohoko ko te 15% o te utu o t\u014d hokonga mai. Ina hoko mea koe i t\u0113tahi toa, kua whakauru k\u0113tia te t\u0101ke hokohoko ki te utu hoko, \u0101, k\u0101ore pea e kitea e koe."},{"title":"T\u0101ke moni whiwhi","description":"Koia te moni e utu ana koe ki te k\u0101wanatanga i runga i t\u014d moni whiwhi. Ka tukuna tikatia t\u0113tahi rahinga \u014drau o \u014d moni mai i \u014d utu mahi ki te k\u0101wanatanga. He momo tiritiri ng\u0101 t\u0101ke i ng\u0101 utu o ng\u0101 mea e hiahia ana m\u0101tou hei t\u0101ngata n\u014d Aotearoa. E utu ana i ng\u0101 ratonga hira e hiahiatia ana m\u014d te painga o te whenua, hei tauira, ng\u0101 h\u014dhipera, ng\u0101 kura, me ng\u0101 rori. Whakamahia ai an\u014d hoki te moni i ng\u0101 t\u0101ke hei tautiaki i \u014d m\u0101tou papa r\u0113hia \u0101-motu me \u0113tahi atu w\u0101hi t\u016bmatanui. "},{"title":"T\u0101mi ahumoni","description":"Ina piki ng\u0101 utu, ka iti iho te mana hoko o t\u014d moni. Hei tauira, ki te hoko koe i t\u0113tahi mea $1,000 t\u014dna uara in\u0101ianei, \u0101, ko te p\u0101p\u0101tanga t\u0101mi ahumoni ko te 2%, hei te paunga o t\u0113tahi tau ka hiahia koe ki te $1,020 ki te hoko i taua mea."},{"title":"Tangohanga utu","description":"E k\u012bia ana te moni ka tangohia i t\u014d utu peke ko te tangohanga. Ko \u0113tahi tauira o ng\u0101 tangohanga ko te t\u0101ke moni whiwhi, ng\u0101 utu p\u016btea taurewa \u0101konga, te KiwiSaver, me ng\u0101 utunga mo ng\u0101 akoranga e whai ana pea koe."},{"title":"Taraka haere \/Ng\u0101 kaihoko \u0101-taraka haere","description":"Ko \u0113nei ng\u0101 t\u0101ngata e hokohoko taonga ana mai i ng\u0101 taraka nunui i roto i \u0113tahi hapori, ko te tikanga he tino nui ake ng\u0101 utu m\u014d aua taonga i ng\u0101 utu m\u014d ng\u0101 taonga \u014drite i roto i ng\u0101 toa. Ka hokohoko i ng\u0101 rawa e utua ai e koe \u0101 muri atu. engari ka utua i ng\u0101 p\u0101p\u0101tanga huamoni nui, ka mutu, ka nui ake te utu o \u0113r\u0101 rawa i te utu i roto i nga toa noa."},{"title":"Tarepa","description":"Ka nui ake ana \u014d utu ora me \u014d nama i te rahinga e whiwhi ana koe (t\u014d moni whiwhi), e k\u012bia ana te moni t\u0101piri ka hiahiatia ki te utu i \u014d nama ko te tarepa. "},{"title":"Tari Taake","description":"Ko t\u0101 te Tari Taake he kohikohi t\u0101ke mai i ng\u0101 t\u0101ngata o Aotearoa m\u014d te k\u0101wanatanga o Aotearoa."},{"title":"Tau IRD","description":"Ko t\u0113nei mea te tau IRD he tau e waru, e iwa r\u0101nei \u014dna mati ka whiwhi koe i te Tari Taake (IRD). N\u0101u t\u0113n\u0101 tau m\u014d te roanga ake o t\u014d ora \u2014 e kore e taea e t\u0113tahi atu te pupuri i t\u014d tau. "},{"title":"Tau p\u016btea","description":"He \u0101hua rerek\u0113 te tau putea ki te tau maramataka noa - ka t\u012bmata hei te 1 o Paengawh\u0101wh\u0101 i ia tau , ka mutu hei te 31 o Pout\u016bterangi i te tau whai ake ana. I te mutunga o te tau p\u016btea, ka taki te tari k\u0101wenatana e k\u012bia ana ko te Tari Taake (IRD) m\u0113n\u0101 kua utu koe i te rahinga t\u0101ke tika m\u014d te nui o te moni i whiwhi koe."},{"title":"Tau whakat\u0101","description":"K\u0101ore i whakaritea he tau whakat\u0101 i Aotearoa. Heoi, he tokomaha nga t\u0101ngata ka k\u014dwhiri ki te whakat\u0101 ina eke ki te 65 tau te pakeke. Koinei te tau e \u0101hei ana koe ki ng\u0101 utunga p\u016btea penihana o Aotearoa."},{"title":"Taunaha","description":"Koinei ng\u0101 nama kei runga i a koe, t\u014d whakahaere r\u0101nei. Hei tauira, ng\u0101 nama p\u0113nei i ng\u0101 hoko putuputu, ng\u0101 p\u016btea taurewa me ng\u0101 m\u014dkete. "},{"title":"Toitutanga Ahumoni","description":"Ko te m\u0101rama ki te tiaki i t\u014d p\u016btea, i t\u014d wh\u0101nau, i a koe an\u014d hoki; te m\u014dhio ki te inihua, ki te haumitanga me te whakat\u0101nga, p\u0113n\u0101 i te KiwiSaver"},{"title":"Tuakiri ahumoni","description":"Ka whai w\u0101hi ki t\u014d tuakiri ahumoni \u014d whakapono, t\u014d m\u0101tauranga me \u014d whanonga e p\u0101 ana ki te moni. Ka whai w\u0101hi an\u014d hoki ng\u0101 mea e ako ana koe i t\u014d wh\u0101nau me t\u014d hapori, me \u014d k\u014dwhiringa m\u014d te penapena me te whakapau."},{"title":"T\u016braru","description":"Koinei te t\u016bponotanga k\u0101ore e \u014drite pea te hua i t\u014d haumi i t\u0113r\u0101 ka t\u016bmanakohia, ka mutu, ka heke pea t\u014dna uara."},{"title":"Tuwhena","description":"Koinei te moni e toe ana i muri i t\u014d whiwhi utu mahi i muri i te utu i \u014d utu noho, ng\u0101 utunga me ng\u0101 nama."},{"title":"Tahua \u0101whina","description":"Benefit"}],"U":[{"title":"Utu i a koe e whiwhi moni ana","description":"Kia m\u0101m\u0101 ai te utu t\u0101ke, whakamahi ai te nuinga o ng\u0101 t\u0101ngata i t\u0113tahi p\u016bnaha e k\u012bia ana Utu i a koe e Whiwhi Moni ana (Pay as You Earn (PAYE)). Ina t\u012bmata koe ki te whiwhi utu m\u014d \u014d mahi, ka tukuna tikatia t\u0113tahi rahinga \u014drau mai i \u014d utu mahi ki te k\u0101wanatanga. M\u0101 te p\u0113r\u0101, k\u0101ore koe e mate ki te utu i te utunga t\u0101ke rahi kotahi i te mutunga o ia tau."},{"title":"Utu kaiker\u0113me","description":"Koinei te rahinga e whakaae ana koe ki te utu o te whakatika i te t\u016bkino ina tuku ker\u0113me r\u012banga koe. Hei tauira, m\u0113n\u0101 ko te utu kaiker\u0113me m\u014d t\u014d r\u012banga motok\u0101 ko te $250, \u0101, ka p\u0101 te hauata ki t\u014d waka ko te $750 te nui o te t\u016bkino, m\u0101u e utu e $250, m\u0101 te kair\u012banga e utu te toenga, i t\u0113nei w\u0101 ko te $500."},{"title":"Utu more","description":"Ko t\u014d utu more te rahi ka kuhuna atu ki t\u014d p\u016btea p\u0113ke ia r\u0101 utu mahi. Ko te utu more t\u014d utu peke i muri i te tangonga o ng\u0101 t\u0101ke me \u0113tahi atu utu, p\u0113r\u0101 i KiwiSaver. Ko t\u014d utu peke te tapeke o te moni e whiwhi ana koe m\u014d te mahi i oti i a koe."},{"title":"Utu peke","description":"Ko t\u014d utu peke te tapeke o te moni e whiwhi ana koe m\u014d te mahi i oti i a koe. Ko t\u014d utu more te rahi ka kuhuna atu ki t\u014d p\u016btea p\u0113ke ia r\u0101 utu. Ko te utu more t\u014d utu peke i muri i te tangonga o ng\u0101 t\u0101ke me \u0113tahi atu utu, p\u0113r\u0101 i KiwiSaver."},{"title":"Utu wh\u0101ngai","description":"Te rahinga e utu auautia ana e koe ki t\u014d kamupene r\u012banga kia whai mana ai t\u014d r\u012banga. Ko te tikanga, utua ai \u0101-rua wiki, \u0101-marama, \u0101-tau r\u0101nei."},{"title":"Utanga","description":"Contribution"},{"title":"Utu \u0101-h\u0101ora m\u014dkito","description":"A wage is an hourly rate. The government sets the minimum wage that you can be paid. As a student, your first job is likely to have a wage rather than a salary. For adults in New Zealand, this is $20 per hour. For young people and people who are being trained, the minimum wage is $16. The amount you are paid each week depends on the number of hours you work."},{"title":"Utu Hapa Moni Taurewa","description":"Loan Penalty Fee"},{"title":"Utu hora","description":"Spread"},{"title":"Utu tahua","description":"Cost of funds"},{"title":"Utunga","description":"Payment"},{"title":"Utu tuku","description":"Letting fee"},{"title":"Ukauka","description":"Cash"},{"title":"Utu Muri Iho","description":"AfterPay"},{"title":"Ng\u0101 uara","description":"Ng\u0101 mea e whakapono ai te tangata, t\u0113tahi r\u014dp\u016b r\u0101nei me ng\u0101 mea e hira ana ki a koe."},{"title":"Ng\u0101 utu moni atu ","description":"Ng\u0101 moni e utu ana koe m\u014d ng\u0101 mea e hiahia ana koe. Ko \u0113tahi tauira ko te r\u0113ti, te kai, ng\u0101 ratonga hiko me te ipurangi. He nama hoki ng\u0101 utu moni atu. Ko \u0113tahi tauira ko ng\u0101 utunga m\u014dkete, ng\u0101 p\u016btea taurewa \u0101konga, me ng\u0101 tiringa k\u0101ri taurewa."},{"title":"Ng\u0101 utunga p\u016btea taurewa \u0101konga","description":"Ki te whakatau koe ki te whai akoranga atu ina wehe atu i te kura, ka \u0101hei te mino moni i te k\u0101wanatanga hei utu i ng\u0101 utunga akoranga p\u0113nei i ng\u0101 whakaakoranga, ng\u0101 pukapuka me ng\u0101 rawa, me ng\u0101 utunga noho. Ina t\u012bmata koe ki te mahi, me t\u012bmata ki te utu an\u014d i taua p\u016btea taurewa. Ka tangohia tikatia ng\u0101 utunga p\u016btea taurewa \u0101konga i t\u014d utu mahi.\r\nM\u0113n\u0101 ka haere ki t\u0101w\u0101hi m\u014d neke atu i te ono marama, me utu huamoni koe i runga i t\u014d p\u016btea taurewa \u0101konga.\r\n"},{"title":"Uara tapeke","description":"Koinei te rahinga ka whiwhi koe i t\u014d haumi. "},{"title":"Utu \u0101-haora ","description":"Ko te rahinga ka utua ia haora m\u014d t\u014d mahi. Ka whakatauria te p\u0101p\u0101tanga m\u014dkito ka utua koe e te k\u0101wanatanga. Hei tauira, ko te tikanga me whai utu \u0101-haora koe m\u014d t\u014d mahi tuatahi, kaua k\u0113 he utu \u0101-tau. M\u014d te hunga pakeke i Aotearoa, ko te $20 ia haora. M\u014d te hunga rangatahi me ng\u0101 t\u0101ngata e whakangungua ana ko te $16 ia haora te m\u014dkito. Kei te maha o ng\u0101 haora e mahi ana koe ia wiki te nui o te utu ki a koe."},{"title":"Utu \u0101-r\u0101","description":"Ko te utu \u0101-r\u0101 (\u0101-haora r\u0101nei) te rahinga e utua ana koe m\u014d ia r\u0101 (haora r\u0101nei) e mahi ana koe."},{"title":"Utu \u0101-tau","description":"Ko te tikanga, he rahinga p\u016bmau o te moni i ia tau. Hei tauira, ka utua ng\u0101 kaiako ki ng\u0101 utu \u0101-ta: ka whiwhi i te rahinga \u014drite ia wiki ahakoa ng\u0101 haora e mahi ana r\u0101tou."},{"title":"Utu hea ","description":"He maha pea ng\u0101 mea rerek\u0113 ka whakatau i te utu o t\u0113tahi hea. Ko te mea matua e aweawe ana i te utu ko te taurite i waenga i te putanga me te hiahiatanga. Ki te tokomaha ng\u0101 kaihoko e hiahia hea ana, ka piki te utu. M\u0113n\u0101 he tokomaha atu ng\u0101 kaihoko atu i ng\u0101 kaihoko mai, ka heke te utu."}],"I":[{"title":"Ikiiki","description":"Transport"},{"title":"Inihua","description":"Insurance; r\u012banga - He ara whakahaere t\u016braru i t\u014du ao. Ka t\u016bpono noa ng\u0101 mahi ohorere i t\u014du ao, \u0101, ka \u0101whina te ri\u0101nga te pare i a koe i te ngaromanga ahumoni ki te p\u0101 kinotia \u014d taonga, t\u014d hauora, t\u014d \u0101hei r\u0101nei ki te whiwhi moni. Hei tauira, ka \u0101hei te hoko r\u012banga m\u014d t\u014d whare me ng\u0101 rawa i roto, me t\u014d waka, kei t\u016bkinotia, kei ngaro r\u0101nei. M\u0113n\u0101 ka haere koe ki t\u0101w\u0101hi, ka pare te ri\u0101nga t\u0101poi i a koe i te w\u0101 kei t\u0101w\u0101hi."},{"title":"Irapuoro","description":"Spotify"},{"title":"Inihua pare m\u014dkete","description":"Mortgage protection insurance"}]}}