{"request":"GET","status":"success","method":"glossary","elapsed":"111ms","message":"","code":200,"data":{"":[{"title":"\u0100hua-\u0101-mahi","description":"Technique"},{"title":"Aromatawai whakawhanake","description":"Formative assessment"},{"title":"Atawhai","description":"Caring"},{"title":"Auau","description":"Often\/Frequent"},{"title":"Awhero","description":"Ambition"},{"title":"\u0100whina","description":"Giving support, helping, assisting, befriending, providing moral support."},{"title":"E ahu atu ana","description":"Moving towards"},{"title":"Hahanaha","description":"Tidy"},{"title":"Hangarewa k\u014daro","description":"Mould"},{"title":"Haumako","description":"Rich"},{"title":"Haumaru","description":"Safe"},{"title":"He Kaipupuru Pakihi","description":"He tangata n\u0101na an\u014d te rangat\u014dp\u016b e hoko taonga atu ana, e hoko ratonga atu r\u0101nei kia whai moni hua."},{"title":"He Kaiwhakarato P\u016btea","description":"He tangata r\u0101nei, he rangat\u014dp\u016b r\u0101nei ka whakauru moni ki \u0113tahi kaupapa ahumoni, he rawa te mea, te mea me te tumanako ka whai hua moni."},{"title":"He Kaiwhakat\u0101rewa","description":"He tangata r\u0101nei, he rangat\u014dp\u016b r\u0101nei ka whakat\u0101rewa p\u016btea ki t\u0113tahi kaitono."},{"title":"Hongehonge\u0101","description":"Bored"},{"title":"Hunga mahi","description":"Employee"},{"title":"Hunga mahi \u0101-kiritanga","description":"Self employed"},{"title":"Hunga whai pakihi","description":"Business owner"},{"title":"Kaing\u0101kautia","description":"Passionate"},{"title":"Kaiwhakarato p\u016btea","description":"Investor"},{"title":"Kaiwhakat\u0101rewa","description":"Lender"},{"title":"K\u012b hihiko","description":"Motivational meme"},{"title":"K\u012b horip\u016b","description":"Quote"},{"title":"Ko whea koe","description":"Where are you"},{"title":"K\u014data moana","description":"Sea glass"},{"title":"Koiora","description":"Life"},{"title":"Konganuku marihi","description":"Precious metal"},{"title":"Korew\u0101tea","description":"Busy"},{"title":"Mamahi","description":"Manpower"},{"title":"Mana Motuhake","description":"Independence"},{"title":"M\u0101rehe","description":"Meticulous"},{"title":"M\u0101taitanga","description":"Case study"},{"title":"M\u0101t\u0101toa","description":"Adventure"},{"title":"Mino","description":"Borrow"},{"title":"Moemanga","description":"Bedroom"},{"title":"M\u014dheni","description":"Magazine"},{"title":"M\u014dhiohio Whakarite","description":"Background Information"},{"title":"Moni T\u0101rewa","description":"Credit"},{"title":"Nama","description":"Debt"},{"title":"Ng\u0101 Rawa","description":"He mea whai uara \u0101-p\u016btea e pupuruhia ana e t\u0113tahi rangat\u014dp\u016b, ka whai hua, ka whakamahi r\u0101nei, hei tauira ko te whai hua p\u016btea."},{"title":"Ng\u0101 Wawata","description":"E k\u014drerotia nuitia ana te kupu nei m\u014d te moemoe\u0101, m\u014d ng\u0101 hiahia, m\u014d ng\u0101 awhero o te tangata."},{"title":"Oranga","description":"Wellbeing"},{"title":"Pakupaku","description":"Tiny"},{"title":"Penapena","description":"Savings"},{"title":"Penapena m\u014d te whainga","description":"Goal saving"},{"title":"Piriahi","description":"Place of retirement"},{"title":"Pitomata","description":"Potential"},{"title":"P\u016beru","description":"Fashion"},{"title":"P\u016bmanawa","description":"Talent"},{"title":"Rakahinonga","description":"Entrepreneurial"},{"title":"Rangat\u014dp\u016b","description":"Entity"},{"title":"Ratonga","description":"Service"},{"title":"Rawa","description":"Asset"},{"title":"Rawatoi","description":"Medium"},{"title":"R\u0101wekeweke","description":"Experiment"},{"title":"Roop\u016b whakahaere","description":"Organisation"},{"title":"T\u0101 te Wh\u0101nau Whakahaere Moni","description":"E \u0101hua \u014drite ana t\u0113nei ki te penapena moni, \u0101, ka whakar\u0101memene t\u0113r\u0101 i \u0113r\u0101 atu kaupapa, ar\u0101 te noho nama, te penapena moni, me te penapena m\u014d t\u0113tahi wh\u0101inga. E angitu ai t\u014d whakahaere p\u016btea, me whai wh\u0101i, p\u016btake m\u0101rama r\u0101nei t\u014d wh\u0101nau. Me whai mahere p\u016btea, me utu an\u014d te nama m\u0113n\u0101 kei a r\u0101tou he nama, me penapena, me \u016b ki t\u0113tahi mahere taumano wh\u0101nui."},{"title":"Taha hinengaro","description":"Mental and Emotional wellbeing: coherent thinking processes, acknowledging and expressing thoughts and feelings and responding constructively"},{"title":"Taha tinana","description":"Physical wellbeing: the physical body, its growth, development, and ability to move, and ways of caring for it"},{"title":"Taha wairua","description":"Spiritual wellbeing\/purpose: the values and beliefs that determine the way people live, the search for meaning and purpose in life, and personal identity and self-awareness (For some individuals and communities, spiritual wellbeing is linked to a particular religion; for others, it is not.)"},{"title":"Taha wh\u0101nau","description":"Social wellbeing: family relationships, friendships, and other interpersonal relationships; feelings of belonging, compassion, and caring; and social support"},{"title":"Tahua","description":"Sum, Budget"},{"title":"T\u0101tauira Pakirehua","description":"Inquiry Template"},{"title":"Tauira","description":"Mould"},{"title":"Taup\u0101nga","description":"Application"},{"title":"Te \u0100heitanga Ahumoni","description":"ua i \u014d moni; te m\u014dhio ki te whiwhi moni, ki te whakarea i \u014d moni, ki te tiaki i \u014d moni me te penapena moni."},{"title":"Te Moni Taurewa","description":"He mea \u0101hei te moni taurewa i te tangata tuku moni taurewa ki te tuku p\u016btea r\u0101nei, rawa r\u0101nei ki t\u0113tahi kaitono. Ka whakahokia t\u0113nei p\u016btea e te kaitono \u0101 t\u014dna w\u0101, heoi an\u014d ka whakaaea i runga i te tikanga utu nama, p\u0113nei i te huamoni me ng\u0101 momo utu \u0101-ratonga nei."},{"title":"Te Nama","description":"Ka k\u012bia te k\u014drero e noho nama ana te tangata, ar\u0101, he moni hei whakahoki ki t\u0113tahi atu tangata, ki t\u0113tahi rangat\u014dp\u016b r\u0101nei. I te ao ahumoni, e rua ng\u0101 momo tangata nei, ar\u0101 ko te tangata noho nama, me te kaituku moni."},{"title":"Te Rakahinongatanga","description":"Ko te rakahinongatanga te \u0101hei o te tangata ki te karawhiu, ki te k\u014dkiri tonu, \u0101, ahakoa ng\u0101 piki me ng\u0101 heke o te mahi pakihi, he m\u0101ia, he ng\u0101kau titikaha, he manawanui."},{"title":"Te W\u0101-tirotiro","description":"Ko t\u014dna tikanga he w\u0101-tirotiro i \u014d wh\u0101inga kia pai ai te whakahaere i te ahu whakamua."},{"title":"Te Whakatakoto Wh\u0101inga","description":"Ko te tikanga o te whakatakoto wh\u0101inga kia m\u0101rama pu te ara hei whakatutuki, k\u0101tahi ka w\u0101w\u0101hi i ng\u0101 mahi hei mahi, hei whakatutuki hei t\u0113tahi w\u0101 tohu."},{"title":"Te Wh\u0101nau Whairawa","description":"Ko te p\u016btake o te wh\u0101nau whairawa he kaha t\u014dp\u016b, he mamahi t\u014dp\u016b, he m\u0101tauranga t\u014dp\u016b, \u0101, e tohu ana i te nui o te aroha, o te manaaki, o te mana, o te mauri, o te tautoko, o te mahi tahi. Tae atu hoki ki te moni t\u014dp\u016b, p\u0113n\u0101 i te ukauka me ng\u0101 rawa ahumoni."},{"title":"T\u012bwekaweka","description":"Untidy, Disarray"},{"title":"Toiora","description":"Wellbeing"},{"title":"Toit\u016b","description":"Sustain"},{"title":"T\u014dnui","description":"Productive"},{"title":"Toritori","description":"Busy"},{"title":"Tuaritia","description":"Share"},{"title":"Tukunga Iho","description":"Consequence"},{"title":"T\u016bmau Ahumoni","description":"Financial Terms"},{"title":"W\u0101-tirotiro","description":"Check-ins"},{"title":"Waitohu","description":"Label"},{"title":"Whakaaro t\u016b\u0101papa","description":"Fundamental consideration"},{"title":"Whakaarorangi","description":"Intention"},{"title":"Whakakai taringa","description":"Earring"},{"title":"Whakakipakipa","description":"Inspire"},{"title":"Whakam\u0101ene","description":"Sand"},{"title":"Whakamarohi","description":"Enhance"},{"title":"Whakapakeke","description":"Grow up"},{"title":"Whakap\u016bhoitanga","description":"Slowdown"},{"title":"Whakar\u0101memene","description":"Bring together"},{"title":"Whakarawe","description":"Furnishing"},{"title":"Whakarewahia","description":"Launched"},{"title":"Whakatairanga","description":"Emphasis"},{"title":"Wh\u0101nau Whairawa","description":"Wh\u0101nau Wealth"},{"title":"Wharekura","description":"Container home"}],"A":[{"title":"\u0100hua-\u0101-mahi","description":"Technique"},{"title":"Aromatawai whakawhanake","description":"Formative assessment"},{"title":"Atawhai","description":"Caring"},{"title":"Auau","description":"Often\/Frequent"},{"title":"Awhero","description":"Ambition"},{"title":"\u0100whina","description":"Giving support, helping, assisting, befriending, providing moral support."}],"E":[{"title":"E ahu atu ana","description":"Moving towards"}],"H":[{"title":"Hahanaha","description":"Tidy"},{"title":"Hangarewa k\u014daro","description":"Mould"},{"title":"Haumako","description":"Rich"},{"title":"Haumaru","description":"Safe"},{"title":"He Kaipupuru Pakihi","description":"He tangata n\u0101na an\u014d te rangat\u014dp\u016b e hoko taonga atu ana, e hoko ratonga atu r\u0101nei kia whai moni hua."},{"title":"He Kaiwhakarato P\u016btea","description":"He tangata r\u0101nei, he rangat\u014dp\u016b r\u0101nei ka whakauru moni ki \u0113tahi kaupapa ahumoni, he rawa te mea, te mea me te tumanako ka whai hua moni."},{"title":"He Kaiwhakat\u0101rewa","description":"He tangata r\u0101nei, he rangat\u014dp\u016b r\u0101nei ka whakat\u0101rewa p\u016btea ki t\u0113tahi kaitono."},{"title":"Hongehonge\u0101","description":"Bored"},{"title":"Hunga mahi","description":"Employee"},{"title":"Hunga mahi \u0101-kiritanga","description":"Self employed"},{"title":"Hunga whai pakihi","description":"Business owner"}],"K":[{"title":"Kaing\u0101kautia","description":"Passionate"},{"title":"Kaiwhakarato p\u016btea","description":"Investor"},{"title":"Kaiwhakat\u0101rewa","description":"Lender"},{"title":"K\u012b hihiko","description":"Motivational meme"},{"title":"K\u012b horip\u016b","description":"Quote"},{"title":"Ko whea koe","description":"Where are you"},{"title":"K\u014data moana","description":"Sea glass"},{"title":"Koiora","description":"Life"},{"title":"Konganuku marihi","description":"Precious metal"},{"title":"Korew\u0101tea","description":"Busy"}],"M":[{"title":"Mamahi","description":"Manpower"},{"title":"Mana Motuhake","description":"Independence"},{"title":"M\u0101rehe","description":"Meticulous"},{"title":"M\u0101taitanga","description":"Case study"},{"title":"M\u0101t\u0101toa","description":"Adventure"},{"title":"Mino","description":"Borrow"},{"title":"Moemanga","description":"Bedroom"},{"title":"M\u014dheni","description":"Magazine"},{"title":"M\u014dhiohio Whakarite","description":"Background Information"},{"title":"Moni T\u0101rewa","description":"Credit"}],"N":[{"title":"Nama","description":"Debt"},{"title":"Ng\u0101 Rawa","description":"He mea whai uara \u0101-p\u016btea e pupuruhia ana e t\u0113tahi rangat\u014dp\u016b, ka whai hua, ka whakamahi r\u0101nei, hei tauira ko te whai hua p\u016btea."},{"title":"Ng\u0101 Wawata","description":"E k\u014drerotia nuitia ana te kupu nei m\u014d te moemoe\u0101, m\u014d ng\u0101 hiahia, m\u014d ng\u0101 awhero o te tangata."}],"O":[{"title":"Oranga","description":"Wellbeing"}],"P":[{"title":"Pakupaku","description":"Tiny"},{"title":"Penapena","description":"Savings"},{"title":"Penapena m\u014d te whainga","description":"Goal saving"},{"title":"Piriahi","description":"Place of retirement"},{"title":"Pitomata","description":"Potential"},{"title":"P\u016beru","description":"Fashion"},{"title":"P\u016bmanawa","description":"Talent"}],"R":[{"title":"Rakahinonga","description":"Entrepreneurial"},{"title":"Rangat\u014dp\u016b","description":"Entity"},{"title":"Ratonga","description":"Service"},{"title":"Rawa","description":"Asset"},{"title":"Rawatoi","description":"Medium"},{"title":"R\u0101wekeweke","description":"Experiment"},{"title":"Roop\u016b whakahaere","description":"Organisation"}],"T":[{"title":"T\u0101 te Wh\u0101nau Whakahaere Moni","description":"E \u0101hua \u014drite ana t\u0113nei ki te penapena moni, \u0101, ka whakar\u0101memene t\u0113r\u0101 i \u0113r\u0101 atu kaupapa, ar\u0101 te noho nama, te penapena moni, me te penapena m\u014d t\u0113tahi wh\u0101inga. E angitu ai t\u014d whakahaere p\u016btea, me whai wh\u0101i, p\u016btake m\u0101rama r\u0101nei t\u014d wh\u0101nau. Me whai mahere p\u016btea, me utu an\u014d te nama m\u0113n\u0101 kei a r\u0101tou he nama, me penapena, me \u016b ki t\u0113tahi mahere taumano wh\u0101nui."},{"title":"Taha hinengaro","description":"Mental and Emotional wellbeing: coherent thinking processes, acknowledging and expressing thoughts and feelings and responding constructively"},{"title":"Taha tinana","description":"Physical wellbeing: the physical body, its growth, development, and ability to move, and ways of caring for it"},{"title":"Taha wairua","description":"Spiritual wellbeing\/purpose: the values and beliefs that determine the way people live, the search for meaning and purpose in life, and personal identity and self-awareness (For some individuals and communities, spiritual wellbeing is linked to a particular religion; for others, it is not.)"},{"title":"Taha wh\u0101nau","description":"Social wellbeing: family relationships, friendships, and other interpersonal relationships; feelings of belonging, compassion, and caring; and social support"},{"title":"Tahua","description":"Sum, Budget"},{"title":"T\u0101tauira Pakirehua","description":"Inquiry Template"},{"title":"Tauira","description":"Mould"},{"title":"Taup\u0101nga","description":"Application"},{"title":"Te \u0100heitanga Ahumoni","description":"ua i \u014d moni; te m\u014dhio ki te whiwhi moni, ki te whakarea i \u014d moni, ki te tiaki i \u014d moni me te penapena moni."},{"title":"Te Moni Taurewa","description":"He mea \u0101hei te moni taurewa i te tangata tuku moni taurewa ki te tuku p\u016btea r\u0101nei, rawa r\u0101nei ki t\u0113tahi kaitono. Ka whakahokia t\u0113nei p\u016btea e te kaitono \u0101 t\u014dna w\u0101, heoi an\u014d ka whakaaea i runga i te tikanga utu nama, p\u0113nei i te huamoni me ng\u0101 momo utu \u0101-ratonga nei."},{"title":"Te Nama","description":"Ka k\u012bia te k\u014drero e noho nama ana te tangata, ar\u0101, he moni hei whakahoki ki t\u0113tahi atu tangata, ki t\u0113tahi rangat\u014dp\u016b r\u0101nei. I te ao ahumoni, e rua ng\u0101 momo tangata nei, ar\u0101 ko te tangata noho nama, me te kaituku moni."},{"title":"Te Rakahinongatanga","description":"Ko te rakahinongatanga te \u0101hei o te tangata ki te karawhiu, ki te k\u014dkiri tonu, \u0101, ahakoa ng\u0101 piki me ng\u0101 heke o te mahi pakihi, he m\u0101ia, he ng\u0101kau titikaha, he manawanui."},{"title":"Te W\u0101-tirotiro","description":"Ko t\u014dna tikanga he w\u0101-tirotiro i \u014d wh\u0101inga kia pai ai te whakahaere i te ahu whakamua."},{"title":"Te Whakatakoto Wh\u0101inga","description":"Ko te tikanga o te whakatakoto wh\u0101inga kia m\u0101rama pu te ara hei whakatutuki, k\u0101tahi ka w\u0101w\u0101hi i ng\u0101 mahi hei mahi, hei whakatutuki hei t\u0113tahi w\u0101 tohu."},{"title":"Te Wh\u0101nau Whairawa","description":"Ko te p\u016btake o te wh\u0101nau whairawa he kaha t\u014dp\u016b, he mamahi t\u014dp\u016b, he m\u0101tauranga t\u014dp\u016b, \u0101, e tohu ana i te nui o te aroha, o te manaaki, o te mana, o te mauri, o te tautoko, o te mahi tahi. Tae atu hoki ki te moni t\u014dp\u016b, p\u0113n\u0101 i te ukauka me ng\u0101 rawa ahumoni."},{"title":"T\u012bwekaweka","description":"Untidy, Disarray"},{"title":"Toiora","description":"Wellbeing"},{"title":"Toit\u016b","description":"Sustain"},{"title":"T\u014dnui","description":"Productive"},{"title":"Toritori","description":"Busy"},{"title":"Tuaritia","description":"Share"},{"title":"Tukunga Iho","description":"Consequence"},{"title":"T\u016bmau Ahumoni","description":"Financial Terms"}],"W":[{"title":"W\u0101-tirotiro","description":"Check-ins"},{"title":"Waitohu","description":"Label"},{"title":"Whakaaro t\u016b\u0101papa","description":"Fundamental consideration"},{"title":"Whakaarorangi","description":"Intention"},{"title":"Whakakai taringa","description":"Earring"},{"title":"Whakakipakipa","description":"Inspire"},{"title":"Whakam\u0101ene","description":"Sand"},{"title":"Whakamarohi","description":"Enhance"},{"title":"Whakapakeke","description":"Grow up"},{"title":"Whakap\u016bhoitanga","description":"Slowdown"},{"title":"Whakar\u0101memene","description":"Bring together"},{"title":"Whakarawe","description":"Furnishing"},{"title":"Whakarewahia","description":"Launched"},{"title":"Whakatairanga","description":"Emphasis"},{"title":"Wh\u0101nau Whairawa","description":"Wh\u0101nau Wealth"},{"title":"Wharekura","description":"Container home"}]}}