Te Marautanga o Te Aho Matua

Ko ngā kaupapa e hāngai ana ki Te Marautanga o Te Aho Matua.
Te Ira Tangata
Te Reo
Ngā Iwi
Te Ao
Ahuatanga Ako
Te Tino Uaratanga

Ahakoa iti. He iti māpihi pounamu He kākano i ruia mai i Rangiātea. E kore ia e ngaro

 

1.3 Kia pakeke te tangata, kei a ia anō ana tikanga, mānaanō e whakatau ko tēwhea te huarahi e hiahia ana ia ki te whai, otirā e tika ana mōna. Heoi anō, ahakoa iti ahakoa rahi kei a ia tēnei. Engari, mehemea i tipu ora tōna katoa, e kore ia e paheke ki te hē.

 

 

Tōku reo, tōku ohooho Tōku reo, tōku māpihi maurea Tōku reo, tōkuwhakakai marihi

 

2.6 E tika ana, mā te hunga tino mōhio ki te reo Māori, ki te ao Māori hoki, e ārahi ngā tamariki i roto i a rātou mahi. Engari kia tika anō te ngākau me te wairua o tēnei hunga, me whakapono hoki ki te kaupapa whānui o ngā Kura Kaupapa Māori. Heoi anō, me whai aroha tonu te hunga o te kura ki a rātou kāore anō kia tino pakari te reo. Mehemea he tangata tautoko i te kaupapa, āwhinatia. Mehemea e tino ngākau nui ana ki te reo, ā tōna wā ka mau.

Te piko o te māhuri. Tērā te tupu o te rākau

 

3.4 Kia mōhio ngā tamariki ki ngā rohe, ki ngā waka, ki ngā kōrero neherā, ki ngā pūrākau, ki ngā pakiwaitara, ki ngā tikanga, ki ngā waiata, ki ngā āhuatanga katoa o tōnaake iwi. Kia mōhio anō ki ngā āhuatanga katoa e pā ana ki ērā atu o ngā iwi tae noa ki ētahi o ngā iwi o tāwāhi.

3.5 Me whai haere anō hoki ngā tamariki i ngā āhuatanga whānui e pā ana ki ō rātou iwi tae noa ki ēnei rā .

Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi

 

4.1 Ko tōna ake kāinga te ao tuatahi me te kura tīmatanga o te tamaiti. Tua atu o tēnei ko te ao Māori. Mā te Kura Kaupapa Māori ia e ārahi i roto i ēnei nekeneke tae noa ki tōna kura whaka-mutunga, arā, ki te ao whānui me ōna āhuatanga katoa.

 

4.7 Kia whāia anō e ngā tamariki ngā ture o te ao, otirā ngā pūtaiao e pā ana ki te moana, ki te whenua, ki te rangi, ki ngā mahi tātaitai hoki.

Tamariki wāwāhi tahā. Āratakina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungārongo

Whāia te iti kahurangi. Te tuohu koe, me he maunga teitei

 

5.9 Nā tēnei tūāhua e tika ai te kōrero , kia kaua e taikaha ngā mahi wehe i ngā kōtiro me ngā tamatāne, i ngā taipakeke me ngā kōhungahungahoki. Āno te wā e tika ana. 

6.1 Kia mau, kia noho whakaaraara, noho koi te hinengaro o te tamaiti ki ngā matau katoa hei ārahi i a ia i roto i te ao hou.

 

6.7 Kia rangona tōna ihi, tōna wehi, tōna tapu.

 

6.8 Kia tupu tōna mana me tōna rangatiratanga.

 

6.12 Kia tū pakari, tū rangatira ia hei raukura mō tōna iwi.

 

Tirohia te Rauemi

Tīkina te PDF

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati