Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO

Kāore he otinga mō tēnā pātai!

Whakamātauria te whakawhānui i tō rapunga mā te whakarite anō i ō tātaringa.

English Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati