Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Te Whai tāke, kia tika!

Tērā tētahi kīanga, e rua ngā tūturutanga o tēnei ao - ko te mate me te tāke! Ko tā Te Whai tāke, kia tika! he whakarato i te āheinga ki ngā rangatahi ki te ako i te āhua o te tāke i Aotearoa, ahakoa he kaimahi anamata ia, he kairakahinonga, he kaikirimana rānei. Ka aro tēnei kaupapa ki te pūnaha tāke me te whakapiki i te māramatanga o te take e tāketia ana tātou, ā, he pēhea te āhua o tāke.

He ngohe kei ia kaupapa hei tautoko i ngā mahi ako, te tautuhi i ngā hononga pea o ētahi ariā me ngā māramatanga tāke ki Te Whare Tapa Whā, me tētahi pou tarāwaho aromatawai mā ngā ākonga, kia pai ai te kite i tā rātou kokenga whakamua ki ia kaupapa.

Kaupapa 1 - Te Tatari Tāke

Pānui tonu

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati