Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
Shape 1 Shape 2 Shape 3 Shape 4 Shape 5 Shape 6 Shape 7
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Flag Rauemi hou!
Paerewa Paetae 91263
Te waihanga i te uiui pāngarau
Putanga: 3 Whiwhinga: 3
Waihanga Uiui Pāngarau

Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whakawhanake i tō rātou mārama ki ngā waiaro, ngā whakapono me ngā uara e hangaia ai tō rātou tuakiri ahumoni.

Ka tūhuratia te tuakiri ahumoni mā te mārama ki te rangahau ā-uiui pāngarau i whakahaeretia e Tākuta Carla Houkamau me tana tira i Waipapa Taumata Rau, i roto i tā rātou rangahau, Te Rangahau o Te Tuakiri Māori me Ngā Waiaro ā-Pūtea (MIFAS). Ka whakarato e Tākuta Houkamau te tirohanga tohunga ki ngā ākonga o te tukanga i whāia e tana tira ki te whakawhanake i te uiui pāngarau me te whakahaere i te rangahau. Ka tuku hoki ki ngā ākonga te arawātea ki te whakapiki i tō rātou āheinga ki te waihanga i tā rātou ake uiui pāngarau.

Pānui tonu
Movement shape 1 Movement shape 2 Movement shape 3

English Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati