Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Māui Ihumanea Te Ngohe Whakatānga 1

I roto i tēnei ngohe, ka:

  • ako mē pēhea te whakaara ake i te whakaaro pai
  • ako ki te whakamahi i tēnei pūkenga hei āwhina i a rātou ki te waihanga whāinga pae tawhiti, pēnei i te whakatā (kua mutu te mahi)

 

Pānui tonu
Māui Ihumanea Te Ngohe Whakatānga 2

He rawaka te rahi o te Pūtea Penihana o Aotearoa mō te whakatānga

Mā ngā ākonga i tēnei ngohe e:

  • tautuhi tētahi ritenga Māori taketake e ōrite ana ki te ariā o te whakatānga
  • whakamārama haere ki te hira o te whai mahere penapena moni mō te whakatā.
Pānui tonu
Māui Ihumanea Te Ngohe Whakatānga 3

Te Waihanga Mahere mō te Whakatā

I roto i tēnei ngohe, ka:

  • Ka marama ake te ākonga he aha e timata moata ai tana waihanga mahere mo te wā mutu ai tāna mahi
  • Ka taea te whikawhika i nga tākoha whakatā rerekē
Pānui tonu
Māui Ihumanea Te Whakatānga me te KiwiSaver

He Kupu Whakataki

I roto i tēnei rauemi, ka tirotiro tātou i te whakatānga, i te Kiwisaver hoki,
he momo penapena whakatānga me te ahunga haumitanga.

Ko te whāinga o tēnei rauemi, he whakaako i ngā tikanga Māori, ā, e pēhea
ana te hono ki te ariā whakatānga.

Pānui tonu
Māui Mataara me te Inihua

Haumarutia tō anamata’ He ohiti, he mataara, he tangata whakatātare, he mātai tonu.

He Kupu Whakataki

Kei te matapakia i tēnei hōtaka ako me te ako a Māui me āna mahi pūkenga hautoa, me ngā āhua e pāhono ai aua mahi ki te inihua.

Pānui tonu
Māui Mataara Te Ngohe Inihua 1

He orite te waiwai o te inihua i tō te puna tūrama o Māui

Mā roto i tenei ngohe:

  • E mārama haere ngā ākonga ki ngā tikanga o te inihua.
  • E tautuhi ngā ākonga i ngā tūraru me ngā rautaki parenga.
Pānui tonu

English Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati