Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Māui Ātea Ngā Haumītanga Māori

He Kupu Whakataki

I tēnei hōtaka ako ka tūhura tātou i te āhua o te haumitanga i te tirohanga Māori.

Kei ngā ngohe te whakaahuatanga o ngā uaratanga Māori ka whakatinanahia i ngā mata huahua o ngā haumitanga, ngā tūraru, ngā hua,

Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 1

Ngā haumitanga whakareretanga mō ngā uri whakaheke

I tēnei ngohe mā te ākonga e:

  • rangahau ngā tūmomo haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna
  • tautohu ngā pānga o ngā haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna ki ngā whakapaparanga o ēnei rangi nei.
Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 2

Taonga Tuku Iho

I tēnei ngohe ka mārama ake ngā ākonga ki:

  • ngā haumitanga ā-iwi i mua i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi i te tau 1840
  • ngā haumitanga ā-iwi o nāianei – Ngā whakataunga mā te Tiriti o Waitangi

Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 3

Ōku wawata

I tēnei ngohe mā te ākonga:

  1. e waihanga, e whakaatu hoki tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana e ia
  2. e matapaki, e tautohu hoki ngā āhuatanga o te hinonga ka taea pea hei haumitanga
  3. Te waihanga me te whakaatu hoki i tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana
Pānui tonu
Māui Auaha - Ngā Kupu Whakataki: Te Whakamahere i taku ao ahumoni mō āpōpō ‘Whakaohoohongia tō pitomata’

I te whakapūhoitanga o Māui i te rā, ka riro mai ngā painga ki a tāua te tangata arā kia pai ake te āhua o te noho, kia tōnui ake te mahi, ā, kia noho ngākau pai. Pēnā i a Māui, kei a koe hoki te tikanga ina ka eke ki ngā taumata i a koe e ora ana, kia toitū, kia haumako tō whānau. Ko tētahi o ngā hua nui o tā Māui whakapūhoi i te haere o te Rā, ko tana āhei ki te āta whakarite. I mōhio a ia, kia tutuki tēnei mahi nui me whakarite:

  • i ana rautaki - ka mārehe tana wānanga i ia wāhanga o te rautaki
  • i te momo mātauranga, pūkenga, hangarau hoki hei whakatutuki i ia mahi, pēnā i ngā momo taura hei hopu i te rā, ngā momo karakia e ū ai ōna whakaarorangi, ōna hiahia, tae atu ki te whai wāhi o ōna tuākana ki ēnei mātauranga e haumaru ai rātou katoa.

E hanga rite ana ēnei pūmanawa o Māui ki te whakamahere i tō ao ahumoni mō āpōpō. Kōkiri kau ana tō mahere, ka tōmua ake te takahi i te ara kia noho herekore te ao ahumoni. 

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Auaha - Wāhanga Tuarua: Ngā Manako, Ngā Matea Me Ngā Wawata

He matakite a Māui. He wawata ōna, ā, i tutuki i a ia ētahi whāinga kīhai te tangata i whakapono, kia pai ake te noho, kia tōnui ake te mahi mō te tangata. E noho ki te whakaaro i ngā āhuatanga e hiahiatia ana hei āpōpō. Ko whea koe hei te 10 tau e tū nei? He aha te āhua o tō ao hei te paunga o te 20 tau?

Hei whakaohooho, hei whakarite i tō ara kia tutuki ō wawata, ō whāinga mō tō oranga, ko te whakatakoto moemoeā. Ka āwhina ki te whakaahua mai i ō pūmanawa, i ō pūkenga, i tō pitomata. Mā te moemoeā e āwhina ki te whakakipakipa i a koe kia ekengia ō whāinga.

Tirohia te Rauemi

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

English Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati