Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
1
2
3
4
5
6
7

Kei te kimihia ngā rauemi

Māui Auaha

Māui Auaha - Ngā Kupu Whakataki: Te Whakamahere i taku ao ahumoni mō āpōpō ‘Whakaohoohongia tō pitomata’

I te whakapūhoitanga o Māui i te rā, ka riro mai ngā painga ki a tāua te tangata arā kia pai ake te āhua o te noho, kia tōnui ake te mahi, ā, kia noho ngākau pai. Pēnā i a Māui, kei a koe hoki te tikanga ina ka eke ki ngā taumata i a koe e ora ana, kia toitū, kia haumako tō whānau. Ko tētahi o ngā hua nui o tā Māui whakapūhoi i te haere o te Rā, ko tana āhei ki te āta whakarite. I mōhio a ia, kia tutuki tēnei mahi nui me whakarite:

  • i ana rautaki - ka mārehe tana wānanga i ia wāhanga o te rautaki
  • i te momo mātauranga, pūkenga, hangarau hoki hei whakatutuki i ia mahi, pēnā i ngā momo taura hei hopu i te rā, ngā momo karakia e ū ai ōna whakaarorangi, ōna hiahia, tae atu ki te whai wāhi o ōna tuākana ki ēnei mātauranga e haumaru ai rātou katoa.

E hanga rite ana ēnei pūmanawa o Māui ki te whakamahere i tō ao ahumoni mō āpōpō. Kōkiri kau ana tō mahere, ka tōmua ake te takahi i te ara kia noho herekore te ao ahumoni. 

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Auaha

Māui Auaha - Wāhanga Tuarua: Ngā Manako, Ngā Matea Me Ngā Wawata

He matakite a Māui. He wawata ōna, ā, i tutuki i a ia ētahi whāinga kīhai te tangata i whakapono, kia pai ake te noho, kia tōnui ake te mahi mō te tangata. E noho ki te whakaaro i ngā āhuatanga e hiahiatia ana hei āpōpō. Ko whea koe hei te 10 tau e tū nei? He aha te āhua o tō ao hei te paunga o te 20 tau?

Hei whakaohooho, hei whakarite i tō ara kia tutuki ō wawata, ō whāinga mō tō oranga, ko te whakatakoto moemoeā. Ka āwhina ki te whakaahua mai i ō pūmanawa, i ō pūkenga, i tō pitomata. Mā te moemoeā e āwhina ki te whakakipakipa i a koe kia ekengia ō whāinga.

Tirohia te Rauemi

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Auaha

Māui Auaha - Wāhanga Tuatahi: Tōku tūrangawaewae, papakāinga me ētahi atu momo tuohunga

Tērā te whakataukī, “Ko te whare e hanga te tangata, ko te tangata e hangaia e te whare”, (TPK, 2017) e whakatairanga ana i te whakaaro ka whakamarohi ake tētahi whare i te toiora o te tangata, otirā o te whānau. Ko te whare tērā ka noho hei whakaarotanga matua i te ao kikokiko nei, ā, e kore te kōingo o te tangata ki te wāhi noho mōna e rerekē.

I Aotearoa, i tēnei ao hurihuri, ko te utu ki te rēti, ki te hoko, ki te hanga whare rānei tētahi āhuatanga taumaha, ā, mō ētahi he tawhiti rawa tnei āheinga. Heoi anō pēnā i a Māui te haututū, Māui te auaha he tokomaha ngā whānau huri noa i te motu kua kite i ētahi atu ara e whai whare ai rātou. Ka whakamahia ngā rauemi kei a rātou ki te rēti, ki te hoko, ki te hanga rānei.

 

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Auaha

Māui Auaha - Wāhanga Tuatoru: Kia auaha te whakamahi rauemi

He tino auaha a Māui. Nōna e taki karakia ana ka whakamahi rauemi, pēnei i te harakeke ki te whiri taura hei hopu i te rā, hei whakapūhoi i tana haere. Ki te auaha, ki te hīraurau hōpanga, ki te auaha te whakamahi i ngā momo rauemi pēnei i a Māui, he tūpono ka hua mai ētahi kōwhiringa māu.

Arā te whakataukī ‘E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea’. Ko te whakaaro nui ka tipu te kākano, ka whanake, ka rahi ake, ā, ka tohu hoki tēnei i te tōnui me te angitu.

I te roanga o te oranga o te tangata me whakaaro nui ki te āhua o te noho ora i te ao. Āta whakaarohia ngā kōwhiringa whai pūtea kātahi ka whai hua tō
whakatinana.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū

Māui Haututū - Ngā Kupu Whakataki: Tō Tuakiri, Tō Oranga, Tō Āheitanga Ahumoni
'Whakapakaritia tō kaha pohewa'

Nā Māui rātou ko ōna tuākana te rā i whakapōturi nā tō rātou pīrangi kia nui ake te wā hei whakapau tahi hei whānau. Nā te tāpiri wā anō ki tō rātou rā, i pai ake te whakahaere i ngā mahi whānau whakaputa hua, ngā mahi ā-rā rānei pēnei i te mahi māra, hī ika me te aruaru, ā, i toe tonu he wā hei whakapau tahi hei whānau.  Ka tauhokohoko a Māui me ōna tuākana i ā rātou hua ki ētahi atu whānau, hapū hoki i te Pāmu Tauhokohoko Atua o te takiwā.

Te āhua nei e mārama kē ana ki a rātou te kupu rārahu 'Ko te wā te moni, ko te moni te wā'. I a rātou ināianei te nui atu o te wā mō te mahi, ko te tikanga nei ka nui atu ngā hua o ā rātou mahi mō te tauhokohoko mō ētahi atu rawa, ā, ka taea tonutia te whakapau wā pārekareka hei whānau.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū

Māui Haututū - Wāhanga Tuarua: Te Oranga Torowhānui Me Te Āheitanga Ahumoni
Ka pēhea te oranga e tūhono ai ki te āheitanga ahumoni?

Te Whare Tapa Whā me te Āheitanga Ahumoni

Nō tā Māui whakapōturi i a Tamanuiterā, ko te nuinga atu o te wā i ia rā te tukunga iho ki a tātou hei rapu i te tauiritenga i roto i tō tātou Whare Tapa Whā. I taea tērā te whakatutuki nā tōna māia i te tuatahi kia mahia e ia te mahi. Nō tōna mōhiotanga ko wai ia, nō hea ia, nō tōna tūnga hoki i te ao taua māia. I mōhio anō hoki me pēhea te whakamahere, me pēhea te whakatakoto whāinga me te whakahaere wā, rawa, tāngata, me pēhea hoki te haumi ki roto i ētahi atu mā te tiritiri i tōna mōhiotanga nunui ki a rātou. He tipua tino māia a Māui. Engari i tua atu e tohu ana ōna āhuatanga i te āheitanga ahumoni.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

1 2 3 4 5

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati