Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
1
2
3
4
5
6
7

Kei te kimihia ngā rauemi

Paerewa 28089

He Wā Whakahoki Kōrero

Whakaatu māramatanga ki te ahumoni whaiaro me te whakatau whāinga

Te Ū ki te Whāinga
Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whanake i tō rātou māramatanga ki te whakarite whāinga ahumoni, tae atu ki ētahi huarahi aroturuki me te ū ki tētahi whāinga ahumoni.

Taumata 1
Whiwhinga 3
Putanga 3

Mēnā he pouako koe e hiahia ana ki te aromatawai i te paerewa nei, pāwhiria te pātene pārongo aromatawai ki te tono i te hōtaka aromatawai.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Ngā Ngohe Ako

Whiwhi Whāinga

Paerewa 28090

He Wā Whakahoki Kōrero

Whakaatu māramatanga ki ngā penapena ahumoni whaiaro me ngā kōwhiringa haumi mō ētahi tauira

Te Arotahi ki Tua
Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whanake i tō rātou māramatanga ki ngā kōwhiringa penapena, haumitanga kē, tae atu ki ngā kōwhiringa ka hāngai pai ki tētahi āhuatanga.

Taumata 1
Whiwhinga 4
Putanga 3

Mēnā he pouako koe e hiahia ana ki te aromatawai i te paerewa nei, pāwhiria te pātene pārongo aromatawai ki te tono i te hōtaka aromatawai.

Kei te tūāmahi uruparenga ngā rauemi nei e arotakehia ai e ngā pouako me ngā ākonga ngā rauemi ako. Whakaotia mai te tirohanga nei ka whakaatu mai i te whai tikanga o ngā rauemi nei ki a koe me ō ākonga.

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati