Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
1
2
3
4
5
6
7

Kei te kimihia ngā rauemi

Paerewa 28089

He Wā Whakahoki Kōrero

Whakaatu māramatanga ki te ahumoni whaiaro me te whakatau whāinga

Te Ū ki te Whāinga
Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whanake i tō rātou māramatanga ki te whakarite whāinga ahumoni, tae atu ki ētahi huarahi aroturuki me te ū ki tētahi whāinga ahumoni.

Taumata 1
Whiwhinga 3
Putanga 3

Mēnā he pouako koe e hiahia ana ki te aromatawai i te paerewa nei, pāwhiria te pātene pārongo aromatawai ki te tono i te hōtaka aromatawai.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Ngā Ngohe Ako

Whiwhi Whāinga

Paerewa 28090

He Wā Whakahoki Kōrero

Whakaatu māramatanga ki ngā penapena ahumoni whaiaro me ngā kōwhiringa haumi mō ētahi tauira

Te Arotahi ki Tua
Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whanake i tō rātou māramatanga ki ngā kōwhiringa penapena, haumitanga kē, tae atu ki ngā kōwhiringa ka hāngai pai ki tētahi āhuatanga. Te Arotahi ki Tua

Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whanake i tō rātou māramatanga ki ngā kōwhiringa penapena, haumitanga kē, tae atu ki ngā kōwhiringa ka hāngai pai ki tētahi āhuatanga.

Taumata 1
Whiwhinga 4
Putanga 3

Mēnā he pouako koe e hiahia ana ki te aromatawai i te paerewa nei, pāwhiria te pātene pārongo aromatawai ki te tono i te hōtaka aromatawai.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Ngā Ngohe Ako

Arotahi ki Tua

Māui Ihumanea

Māui Ihumanea Te Whakatānga me te KiwiSaver
He Kupu Whakataki

I roto i tēnei rauemi, ka tirotiro tātou i te whakatānga, i te Kiwisaver hoki,
he momo penapena whakatānga me te ahunga haumitanga.

Ko te whāinga o tēnei rauemi, he whakaako i ngā tikanga Māori, ā, e pēhea
ana te hono ki te ariā whakatānga.

Pānui tonu

Māui Auaha

Māui Auaha - Ngā Kupu Whakataki: Te Whakamahere i taku ao ahumoni mō āpōpō ‘Whakaohoohongia tō pitomata’

I te whakapūhoitanga o Māui i te rā, ka riro mai ngā painga ki a tāua te tangata arā kia pai ake te āhua o te noho, kia tōnui ake te mahi, ā, kia noho ngākau pai. Pēnā i a Māui, kei a koe hoki te tikanga ina ka eke ki ngā taumata i a koe e ora ana, kia toitū, kia haumako tō whānau. Ko tētahi o ngā hua nui o tā Māui whakapūhoi i te haere o te Rā, ko tana āhei ki te āta whakarite. I mōhio a ia, kia tutuki tēnei mahi nui me whakarite:

  • i ana rautaki - ka mārehe tana wānanga i ia wāhanga o te rautaki
  • i te momo mātauranga, pūkenga, hangarau hoki hei whakatutuki i ia mahi, pēnā i ngā momo taura hei hopu i te rā, ngā momo karakia e ū ai ōna whakaarorangi, ōna hiahia, tae atu ki te whai wāhi o ōna tuākana ki ēnei mātauranga e haumaru ai rātou katoa.

E hanga rite ana ēnei pūmanawa o Māui ki te whakamahere i tō ao ahumoni mō āpōpō. Kōkiri kau ana tō mahere, ka tōmua ake te takahi i te ara kia noho herekore te ao ahumoni. 

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Auaha

Māui Auaha - Wāhanga Tuarua: Ngā Manako, Ngā Matea Me Ngā Wawata

He matakite a Māui. He wawata ōna, ā, i tutuki i a ia ētahi whāinga kīhai te tangata i whakapono, kia pai ake te noho, kia tōnui ake te mahi mō te tangata. E noho ki te whakaaro i ngā āhuatanga e hiahiatia ana hei āpōpō. Ko whea koe hei te 10 tau e tū nei? He aha te āhua o tō ao hei te paunga o te 20 tau?

Hei whakaohooho, hei whakarite i tō ara kia tutuki ō wawata, ō whāinga mō tō oranga, ko te whakatakoto moemoeā. Ka āwhina ki te whakaahua mai i ō pūmanawa, i ō pūkenga, i tō pitomata. Mā te moemoeā e āwhina ki te whakakipakipa i a koe kia ekengia ō whāinga.

Tirohia te Rauemi

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Auaha

Māui Auaha - Wāhanga Tuatahi: Tōku tūrangawaewae, papakāinga me ētahi atu momo tuohunga

Tērā te whakataukī, “Ko te whare e hanga te tangata, ko te tangata e hangaia e te whare”, (TPK, 2017) e whakatairanga ana i te whakaaro ka whakamarohi ake tētahi whare i te toiora o te tangata, otirā o te whānau. Ko te whare tērā ka noho hei whakaarotanga matua i te ao kikokiko nei, ā, e kore te kōingo o te tangata ki te wāhi noho mōna e rerekē.

I Aotearoa, i tēnei ao hurihuri, ko te utu ki te rēti, ki te hoko, ki te hanga whare rānei tētahi āhuatanga taumaha, ā, mō ētahi he tawhiti rawa tnei āheinga. Heoi anō pēnā i a Māui te haututū, Māui te auaha he tokomaha ngā whānau huri noa i te motu kua kite i ētahi atu ara e whai whare ai rātou. Ka whakamahia ngā rauemi kei a rātou ki te rēti, ki te hoko, ki te hanga rānei.

 

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

1 2 3 4 5

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati