Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
1
2
3
4
5
6
7

Kei te kimihia ngā rauemi

Māui Ātea

Māui Ātea Ngā Haumītanga Māori
He Kupu Whakataki

I tēnei hōtaka ako ka tūhura tātou i te āhua o te haumitanga i te tirohanga Māori.

Kei ngā ngohe te whakaahuatanga o ngā uaratanga Māori ka whakatinanahia i ngā mata huahua o ngā haumitanga, ngā tūraru, ngā hua,

Pānui tonu

Māui Ātea

Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 1
Ngā haumitanga whakareretanga mō ngā uri whakaheke

I tēnei ngohe mā te ākonga e:

  • rangahau ngā tūmomo haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna
  • tautohu ngā pānga o ngā haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna ki ngā whakapaparanga o ēnei rangi nei.
Pānui tonu

Māui Ātea

Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 2
Taonga Tuku Iho

I tēnei ngohe ka mārama ake ngā ākonga ki:

  • ngā haumitanga ā-iwi i mua i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi i te tau 1840
  • ngā haumitanga ā-iwi o nāianei – Ngā whakataunga mā te Tiriti o Waitangi

Pānui tonu

Māui Ātea

Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 3
Ōku wawata

I tēnei ngohe mā te ākonga:

  1. e waihanga, e whakaatu hoki tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana e ia
  2. e matapaki, e tautohu hoki ngā āhuatanga o te hinonga ka taea pea hei haumitanga
  3. Te waihanga me te whakaatu hoki i tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana
Pānui tonu

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati