Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Paerewa 28090
Whakaatu māramatanga ki ngā penapena ahumoni whaiaro me ngā kōwhiringa haumi mō ētahi tauira

Te Arotahi ki Tua

Ka tautoko tēnei kōwae i ngā ākonga ki te whanake i tō rātou māramatanga ki ngā kōwhiringa penapena, haumitanga kē, tae atu ki ngā kōwhiringa ka hāngai pai ki tētahi āhuatanga.

Taumata 1
Whiwhinga 4
Putanga 3

Mēnā he pouako koe e hiahia ana ki te aromatawai i te paerewa nei, pāwhiria te pātene pārongo aromatawai ki te tono i te hōtaka aromatawai.

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Ātea Ngā Haumītanga Māori

He Kupu Whakataki

I tēnei hōtaka ako ka tūhura tātou i te āhua o te haumitanga i te tirohanga Māori.

Kei ngā ngohe te whakaahuatanga o ngā uaratanga Māori ka whakatinanahia i ngā mata huahua o ngā haumitanga, ngā tūraru, ngā hua,

Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 1

Ngā haumitanga whakareretanga mō ngā uri whakaheke

I tēnei ngohe mā te ākonga e:

  • rangahau ngā tūmomo haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna
  • tautohu ngā pānga o ngā haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna ki ngā whakapaparanga o ēnei rangi nei.
Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 2

Taonga Tuku Iho

I tēnei ngohe ka mārama ake ngā ākonga ki:

  • ngā haumitanga ā-iwi i mua i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi i te tau 1840
  • ngā haumitanga ā-iwi o nāianei – Ngā whakataunga mā te Tiriti o Waitangi

Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 3

Ōku wawata

I tēnei ngohe mā te ākonga:

  1. e waihanga, e whakaatu hoki tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana e ia
  2. e matapaki, e tautohu hoki ngā āhuatanga o te hinonga ka taea pea hei haumitanga
  3. Te waihanga me te whakaatu hoki i tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana
Pānui tonu

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati