Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 1

Ngā haumitanga whakareretanga mō ngā uri whakaheke

I tēnei ngohe mā te ākonga e:

  • rangahau ngā tūmomo haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna
  • tautohu ngā pānga o ngā haumitanga tuku iho i kōkiritia i te wā o ō rātou tūpuna ki ngā whakapaparanga o ēnei rangi nei.
Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 2

Taonga Tuku Iho

I tēnei ngohe ka mārama ake ngā ākonga ki:

  • ngā haumitanga ā-iwi i mua i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi i te tau 1840
  • ngā haumitanga ā-iwi o nāianei – Ngā whakataunga mā te Tiriti o Waitangi

Pānui tonu
Māui Ātea Te Ngohe Haumitanga 3

Ōku wawata

I tēnei ngohe mā te ākonga:

  1. e waihanga, e whakaatu hoki tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana e ia
  2. e matapaki, e tautohu hoki ngā āhuatanga o te hinonga ka taea pea hei haumitanga
  3. Te waihanga me te whakaatu hoki i tētahi hinonga e whakanui ana i tētahi āhuatanga e kaingākautia ana
Pānui tonu

English Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati