Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
1
2
3
4
5
6
7

Kei te kimihia ngā rauemi

Māui Haututū

Māui Haututū - Wāhanga Tuatahi: Tō tuakiri, me tō āheitanga ahumoni
Ka pēhea ō mōhiotanga ki te āheitanga ahumoni e whai awenga ai ki tō tuakiri, ki tō papa kāinga, me tō tūnga i te ao?

He nanakia a Māui. Heoi anō, i mōhio nō hea ia me tōna tūnga i te ao. Nā tēnei i whakakaha tōna māia, te pūtake mō te nuinga o ana whakatau. Ko te mutunga iho, i taea ngā mahi nunui te whakaoti pērā i te whakapōturi i te rā. Pēnei i a Māui, ki te pai ake tō mōhiotanga ki tōu ake tirohanga rangatahi Māori ahurei, ka āwhinatia koe i ō whakataunga, ngā whakataunga taha ahumoni anō hoki.

Pēnei i te tokomaha o ngā rangitahi Māori, kāore pea koe i te mahi moni i tēnei wā. Heoi anō, kāore e kore kua kite koe i ō mātua e hoko mai ana i ō hū kura, te hoko kai mā te whānau, te utu nama rānei. Tērā pea kua kitea anō hoki te mahere pōtea rua wiki a ō mātua, ko te tikanga ko ngā hiahia o te whānau te papa whakarite, ā, e pā ana ki te moni i ngā wā katoa, nā te mea koia te mea kotahi ka whai wāhi ki tēnei momo mahere pūtea.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū

Māui Haututū - Wāhanga Tuatoru: He Aha Te Tikanga O Te Whairawa, Te Hōhonu O Te Pūkoro Rānei Ki Ngā Rangatahi Māori

Hei rangatahi Māori, he pēhea te āhua o tō whairawatanga?

I whakarato tā Māui whakapōturi i te rā i te nui ake o te wā mōna me tōna whānau kia pārekareka ake i te wā i pau  hei whānau e pāhekoheko ana tētahi ki tētahi. I roto i a ia anō ka rongo i te whairawa, ko te aroha, te whanaungatanga me te manaakitanga te pūtake. I tino hira ki a ia ngā hononga whai painga taharua. Mai i te tirohanga Māori, he mea waiwai te tūhurahura he aha te uho o tō rongo i te whairawatanga i roto i a koe anō. Mā reira e pai ake ai tō mātau ki te tūnga o te āheitanga ahumoni i roto i tōu ake ao.

He mea nui kia mārama koe ehara i te mea ka pai haere tō kiritau mā te whai moni me ngā rawa ōkiko. Ka nui te tūponotanga, ka ahu mai tērā i tō mōhio nō hea koe, te mōhio ki tō tūnga i te ao me ngā ngā kare ā-roto e whakamanawatia ana e tō whānau, pēnei i te aroha me te manaakitanga. Mā aua āhuatanga koe e uruhi ki te whakatutuki i te katoa ka taea, me te whakatō i te aronganui o te tino whairawatanga ki roto i a koe.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Ihumanea

Māui Ihumanea Te Ngohe Whakatānga 1
I roto i tēnei ngohe, ka:
  • ako mē pēhea te whakaara ake i te whakaaro pai
  • ako ki te whakamahi i tēnei pūkenga hei āwhina i a rātou ki te waihanga whāinga pae tawhiti, pēnei i te whakatā (kua mutu te mahi)

 

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Ihumanea

Māui Ihumanea Te Ngohe Whakatānga 2
He rawaka te rahi o te Pūtea Penihana o Aotearoa mō te whakatānga

Mā ngā ākonga i tēnei ngohe e:

  • tautuhi tētahi ritenga Māori taketake e ōrite ana ki te ariā o te whakatānga
  • whakamārama haere ki te hira o te whai mahere penapena moni mō te whakatā.
Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Ihumanea

Māui Ihumanea Te Ngohe Whakatānga 3
Te Waihanga Mahere mō te Whakatā

I roto i tēnei ngohe, ka:

  • Ka marama ake te ākonga he aha e timata moata ai tana waihanga mahere mo te wā mutu ai tāna mahi
  • Ka taea te whikawhika i nga tākoha whakatā rerekē
Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Ihumanea

Māui Ihumanea Te Whakatānga me te KiwiSaver
He Kupu Whakataki

I roto i tēnei rauemi, ka tirotiro tātou i te whakatānga, i te Kiwisaver hoki,
he momo penapena whakatānga me te ahunga haumitanga.

Ko te whāinga o tēnei rauemi, he whakaako i ngā tikanga Māori, ā, e pēhea
ana te hono ki te ariā whakatānga.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

1 2 3 4 5

Equipping young people for their financial future, embedding good money habits early on.

Hāpaitia te ara tika, pūmau ai te rangatiratanga mo ngā uri whakatipu.

English
Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum.

Māori
Medium Education

Written in te reo Māori with resources aligned to Te Marautanga o Te Aho Matua and Te Marautanga o Aotearoa.

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati