Rauemi

Mā ngā rauemi nei ka whai māramatanga ngā akonga ki ngā mahi e pā ana ki te āheinga ahumoni me te toitūtanga ahumoni.
TAUMATA
KAUPAPA
WĀHANGA AKO
Māui Auaha - Wāhanga Tuatahi: Tōku tūrangawaewae, papakāinga me ētahi atu momo tuohunga

Tērā te whakataukī, “Ko te whare e hanga te tangata, ko te tangata e hangaia e te whare”, (TPK, 2017) e whakatairanga ana i te whakaaro ka whakamarohi ake tētahi whare i te toiora o te tangata, otirā o te whānau. Ko te whare tērā ka noho hei whakaarotanga matua i te ao kikokiko nei, ā, e kore te kōingo o te tangata ki te wāhi noho mōna e rerekē.

I Aotearoa, i tēnei ao hurihuri, ko te utu ki te rēti, ki te hoko, ki te hanga whare rānei tētahi āhuatanga taumaha, ā, mō ētahi he tawhiti rawa tnei āheinga. Heoi anō pēnā i a Māui te haututū, Māui te auaha he tokomaha ngā whānau huri noa i te motu kua kite i ētahi atu ara e whai whare ai rātou. Ka whakamahia ngā rauemi kei a rātou ki te rēti, ki te hoko, ki te hanga rānei.

 

Pānui tonu
Māui Auaha - Wāhanga Tuatoru: Kia auaha te whakamahi rauemi

He tino auaha a Māui. Nōna e taki karakia ana ka whakamahi rauemi, pēnei i te harakeke ki te whiri taura hei hopu i te rā, hei whakapūhoi i tana haere. Ki te auaha, ki te hīraurau hōpanga, ki te auaha te whakamahi i ngā momo rauemi pēnei i a Māui, he tūpono ka hua mai ētahi kōwhiringa māu.

Arā te whakataukī ‘E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea’. Ko te whakaaro nui ka tipu te kākano, ka whanake, ka rahi ake, ā, ka tohu hoki tēnei i te tōnui me te angitu.

I te roanga o te oranga o te tangata me whakaaro nui ki te āhua o te noho ora i te ao. Āta whakaarohia ngā kōwhiringa whai pūtea kātahi ka whai hua tō
whakatinana.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū - Ngā Kupu Whakataki: Tō Tuakiri, Tō Oranga, Tō Āheitanga Ahumoni

'Whakapakaritia tō kaha pohewa'

Nā Māui rātou ko ōna tuākana te rā i whakapōturi nā tō rātou pīrangi kia nui ake te wā hei whakapau tahi hei whānau. Nā te tāpiri wā anō ki tō rātou rā, i pai ake te whakahaere i ngā mahi whānau whakaputa hua, ngā mahi ā-rā rānei pēnei i te mahi māra, hī ika me te aruaru, ā, i toe tonu he wā hei whakapau tahi hei whānau.  Ka tauhokohoko a Māui me ōna tuākana i ā rātou hua ki ētahi atu whānau, hapū hoki i te Pāmu Tauhokohoko Atua o te takiwā.

Te āhua nei e mārama kē ana ki a rātou te kupu rārahu 'Ko te wā te moni, ko te moni te wā'. I a rātou ināianei te nui atu o te wā mō te mahi, ko te tikanga nei ka nui atu ngā hua o ā rātou mahi mō te tauhokohoko mō ētahi atu rawa, ā, ka taea tonutia te whakapau wā pārekareka hei whānau.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū - Wāhanga Tuarua: Te Oranga Torowhānui Me Te Āheitanga Ahumoni

Ka pēhea te oranga e tūhono ai ki te āheitanga ahumoni?

Te Whare Tapa Whā me te Āheitanga Ahumoni

Nō tā Māui whakapōturi i a Tamanuiterā, ko te nuinga atu o te wā i ia rā te tukunga iho ki a tātou hei rapu i te tauiritenga i roto i tō tātou Whare Tapa Whā. I taea tērā te whakatutuki nā tōna māia i te tuatahi kia mahia e ia te mahi. Nō tōna mōhiotanga ko wai ia, nō hea ia, nō tōna tūnga hoki i te ao taua māia. I mōhio anō hoki me pēhea te whakamahere, me pēhea te whakatakoto whāinga me te whakahaere wā, rawa, tāngata, me pēhea hoki te haumi ki roto i ētahi atu mā te tiritiri i tōna mōhiotanga nunui ki a rātou. He tipua tino māia a Māui. Engari i tua atu e tohu ana ōna āhuatanga i te āheitanga ahumoni.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū - Wāhanga Tuatahi: Tō tuakiri, me tō āheitanga ahumoni

Ka pēhea ō mōhiotanga ki te āheitanga ahumoni e whai awenga ai ki tō tuakiri, ki tō papa kāinga, me tō tūnga i te ao?

He nanakia a Māui. Heoi anō, i mōhio nō hea ia me tōna tūnga i te ao. Nā tēnei i whakakaha tōna māia, te pūtake mō te nuinga o ana whakatau. Ko te mutunga iho, i taea ngā mahi nunui te whakaoti pērā i te whakapōturi i te rā. Pēnei i a Māui, ki te pai ake tō mōhiotanga ki tōu ake tirohanga rangatahi Māori ahurei, ka āwhinatia koe i ō whakataunga, ngā whakataunga taha ahumoni anō hoki.

Pēnei i te tokomaha o ngā rangitahi Māori, kāore pea koe i te mahi moni i tēnei wā. Heoi anō, kāore e kore kua kite koe i ō mātua e hoko mai ana i ō hū kura, te hoko kai mā te whānau, te utu nama rānei. Tērā pea kua kitea anō hoki te mahere pōtea rua wiki a ō mātua, ko te tikanga ko ngā hiahia o te whānau te papa whakarite, ā, e pā ana ki te moni i ngā wā katoa, nā te mea koia te mea kotahi ka whai wāhi ki tēnei momo mahere pūtea.

Pānui tonu

Whakauru atu ki te tiaki me te whakahaere i ō rauemi, me waitohu mai rānei ki a Sorted in Schools.

Māui Haututū - Wāhanga Tuatoru: He Aha Te Tikanga O Te Whairawa, Te Hōhonu O Te Pūkoro Rānei Ki Ngā Rangatahi Māori

Hei rangatahi Māori, he pēhea te āhua o tō whairawatanga?

I whakarato tā Māui whakapōturi i te rā i te nui ake o te wā mōna me tōna whānau kia pārekareka ake i te wā i pau  hei whānau e pāhekoheko ana tētahi ki tētahi. I roto i a ia anō ka rongo i te whairawa, ko te aroha, te whanaungatanga me te manaakitanga te pūtake. I tino hira ki a ia ngā hononga whai painga taharua. Mai i te tirohanga Māori, he mea waiwai te tūhurahura he aha te uho o tō rongo i te whairawatanga i roto i a koe anō. Mā reira e pai ake ai tō mātau ki te tūnga o te āheitanga ahumoni i roto i tōu ake ao.

He mea nui kia mārama koe ehara i te mea ka pai haere tō kiritau mā te whai moni me ngā rawa ōkiko. Ka nui te tūponotanga, ka ahu mai tērā i tō mōhio nō hea koe, te mōhio ki tō tūnga i te ao me ngā ngā kare ā-roto e whakamanawatia ana e tō whānau, pēnei i te aroha me te manaakitanga. Mā aua āhuatanga koe e uruhi ki te whakatutuki i te katoa ka taea, me te whakatō i te aronganui o te tino whairawatanga ki roto i a koe.

Pānui tonu

English Medium Education

Written in English with resources aligned to the New Zealand Curriculum

Patohia te enter ki te rapu te ESC rānei ki te kati